Koncepční (dlouhodobý) záměr rozvoje školy je zveřejňován společně s výroční zprávou o činnosti školy vždy v sudém roce jako její příloha.

Dokument nemusí být schválen školskou radou. Záměr rozvoje školy vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji.

Stručné zmapování vývoje za poslední 2 roky je východiskem pro stanovení záměrů a opatření pro další dvouleté období, tj. pro roky 2014 až 2016.


 

Přílohy:

Koncepční záměr rozvoje zpracovaný v roce 2014

Koncepční záměr rozvoje zpracovaný v roce 2012

Koncepční záměr rozvoje zpracovaný v roce 2010

Koncepční záměr rozvoje zpracovaný v roce 2008

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.