Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Vybraná ustanovení školského zákona o přijímací řízení

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení (novelizace od 1. 11. 2018)

Pozor, pokud dochází uchazeč do školského poradenského zařízení (PPP) a chce žádat u přijímacích zkoušek o uzpůsobení podmínek, musí si včas zajistit Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, které se následně přiloží k přihlášce.

Vyhlášení 1. kola

1. kolo přijímacího řízení včetně kritérií, formy, způsobu hodnocení a předpokládaného počtu přijímaných žáků vyhlásí a zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2019.

Přihláška

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč (u nezletilých zákonný zástupce) řediteli střední školy na aktuálním tiskopisu stanoveném MŠMT. 

Do 1. kola přijímacího řízení lze podat nejvýše 2 přihlášky, a to nejpozději do 1. března 2019. Na přihlášce musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Pokud podává uchazeč 2 přihlášky, musí být vyplněna i druhá škola/obor, na který se hlásí. Označení 1. škola / 2. škola neudává preferenci a na obou přihláškách musí zůstat pořadí neměnné. U oborů vzdělání s maturitní zkouškou toto označení udává, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1./2. termínu. U oborů vzdělání s maturitní zkouškou je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky povinná. Uchazeč bude vždy posuzován podle lepšího výsledku (z obou termínů). O výběru školy rozhodne uchazeč až podáním zápisového lístku na danou střední školu.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů

  • 1. termín – 12. 4. 2019
  • 2. termín – 15. 4. 2019

Náhradní termíny:

  • 1. termín – 13. 5. 2019
  • 2. termín – 14. 5. 2019

 

  • Poslední aktualizace: čtvrtek 06 prosinec 2018, 09:02:53.

Návštěvnost webu: Dnes: 8 >> Tento týden: 531 >> Tento měsíc: 1414 >> Celkem: 1328112

Go to top