Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.


Pro tento školní rok byl vydán zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve kterém se upravují pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.


Vybraná ustanovení školského zákona o přijímací řízení

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení (novelizace od 1. 11. 2018)

Aktuality

Uchazečům o učební obory s výučním listem byl poštou zaslán informační dopis.

U uchazečů o maturitní obory s ohledem na vývoj sitauce se zasíláním pozvánek k přijímacím zkouškám vyčkáváme.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně kritérií, formy, způsobu hodnocení a předpokládaného počtu přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou a výučním listem.

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených výučním listem

Přihláška

Přijímání přihlášek do 1. kola bylo ukončeno. V případě volné kapacity může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (sledujte stránky školy). 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů

Sledujeme situaci a případné změny okamžitě zveřejníme.

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacím zkouškám si můžete přečíst v tiskové zprávě.

Přijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2020/2021

Vyplněné a potvrzené přihlášky do vyšších ročníků (včetně potvrzení od lékaře) odevzdávejte do 30. dubna 2020

Kritéria a počty přijímaných žáků do vyšších ročníků.

 

  • Poslední aktualizace: pátek 27 březen 2020, 15:42:13.

Návštěvnost webu: Dnes: 12 >> Tento týden: 960 >> Tento měsíc: 4889 >> Celkem: 1391159

Go to top