Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Vybraná ustanovení školského zákona o přijímací řízení

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení (novelizace od 1. 11. 2018)

Pozor, pokud dochází uchazeč do školského poradenského zařízení (PPP) a chce žádat u přijímacích zkoušek o uzpůsobení podmínek, musí si včas zajistit Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, které se následně přiloží k přihlášce.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně kritérií, formy, způsobu hodnocení a předpokládaného počtu přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou a výučním listem.

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou

Kritéria, formy, způsob hodnocení a počty přijímaných žáků do 1. ročníků oborů zakončených výučním listem

Přihláška

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč (u nezletilých zákonný zástupce) řediteli střední školy na aktuálním tiskopisu stanoveném MŠMT. 

Do 1. kola přijímacího řízení lze podat nejvýše 2 přihlášky, a to nejpozději do 2. března 2020. Na přihlášce musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Pokud podává uchazeč 2 přihlášky, musí být vyplněna i druhá škola/obor, na který se hlásí. Označení 1. škola / 2. škola neudává preferenci a na obou přihláškách musí zůstat pořadí neměnné.

U oborů vzdělání s maturitní zkouškou toto označení udává, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1./2. termínu. U oborů vzdělání s maturitní zkouškou je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky povinná. Uchazeč bude vždy posuzován podle lepšího výsledku (z obou termínů). 

O výběru školy rozhodne uchazeč až podáním zápisového lístku na danou střední školu.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů

  • 1. termín – 14. 4. 2020
  • 2. termín – 15. 4. 2020

Náhradní termíny:

  • 1. termín – 13. 5. 2020
  • 2. termín – 14. 5. 2020

Přijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2020/2021

Vyplněné a potvrzené přihlášky do vyšších ročníků (včetně potvrzení od lékaře) odevzdávejte do 30. dubna 2020

Kritéria a počty přijímaných žáků do vyšších ročníků.

 

  • Poslední aktualizace: čtvrtek 23 leden 2020, 09:48:55.

Návštěvnost webu: Dnes: 73 >> Tento týden: 564 >> Tento měsíc: 3714 >> Celkem: 1381117

Go to top