Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Vyhlášení 1. kola

1. kolo přijímacího řízení včetně kritérií, formy, způsobu hodnocení a předpokládaného počtu přijímaných žáků vyhlásí a zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2020.

Přihláška

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč (u nezletilých zákonný zástupce) řediteli střední školy na aktuálním tiskopisu stanoveném MŠMT. 

Do 1. kola přijímacího řízení lze podat nejvýše 2 přihlášky, a to nejpozději do 1. března 2020. Na přihlášce musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Pokud podává uchazeč 2 přihlášky, musí být vyplněna i druhá škola/obor, na který se hlásí. Označení 1. škola / 2. škola neudává preferenci a na obou přihláškách musí zůstat pořadí neměnné.

U oborů vzdělání s maturitní zkouškou toto označení udává, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1./2. termínu. U oborů vzdělání s maturitní zkouškou je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky povinná. Uchazeč bude vždy posuzován podle lepšího výsledku (z obou termínů). 

O výběru školy rozhodne uchazeč až podáním zápisového lístku na danou střední školu.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů

 • 1. termín – 14. 4. 2020
 • 2. termín – 15. 4. 2020

Náhradní termíny:

 • 1. termín – 13. 5. 2020
 • 2. termín – 14. 5. 2020

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Výsledky 6. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno vyhlásil 6. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 na 30. srpna 2019

Výsledky 5. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno vyhlásil 5. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 na 28. června 2019

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 na 19. června 2019

pro tříleté obory vzdělání:

 • Automechanik 23-68-H/01 (RVP Mechanik opravář motorových vozidel) - 5 volných míst
 • Elektrikář 26-51-H/01 (RVP Elektrikář) - 8 volných míst
 • Instalatér 36-52-H/01 (RVP Instalatér) - 4 volných míst

pro čtyřleté obory vzdělání:

 • Autotronik 39-41-L/01 (RVP Autotronik) - 5 volných míst
 • Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy 26-41-L/01 (RVP Mechanik elektrotechnik) - 5 volných míst
 • Požární technika, ochrana a prevence 39-08-M/01 (RVP Požární ochrana) - 10 volných míst
 • Bezpečnostní a správní služby 68-42-M/01 (RVP Bezpečnostně právní činnost) - 7 volných míst

Vyplněné přihlášky potvrzené základní školou a lékařem je možné odevzdávat v sekretariátu školy, popř. zaslat poštou na adresu školy.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu do naplnění kapacity třídy.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín

Výsledky Bezpečnostně právní činnost - náhradní termín

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 na 31. května 2019

pro tříleté obory vzdělání:

 • Automechanik 23-68-H/01 (RVP Mechanik opravář motorových vozidel) - 5 volných míst
 • Elektrikář 26-51-H/01 (RVP Elektrikář) - 8 volných míst
 • Instalatér 36-52-H/01 (RVP Instalatér) - 5 volných míst

pro čtyřleté obory vzdělání:

 • Autotronik 39-41-L/01 (RVP Autotronik) - 5 volných míst
 • Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy 26-41-L/01 (RVP Mechanik elektrotechnik) - 5 volných míst
 • Požární technika, ochrana a prevence 39-08-M/01 (RVP Požární ochrana) - 12 volných míst
 • Bezpečnostní a správní služby 68-42-M/01 (RVP Bezpečnostně právní činnost) - 8 volných míst

Vyplněné přihlášky potvrzené základní školou a lékařem je možné odevzdávat v sekretariátu školy, popř. zaslat poštou na adresu školy.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu do naplnění kapacity třídy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020

na 10. května 2019 pro tříleté obory vzdělání:

 • Automechanik 23-68-H/01 (RVP Mechanik opravář motorových vozidel) - denní forma
 • Elektrikář 26-51-H/01 (RVP Elektrikář) - denní forma
 • Instalatér 36-52-H/01 (RVP Instalatér) - denní forma
 • Zámečník 23-51-H/01 (RVP Strojní mechanik) - denní forma

na 16. května 2019 pro čtyřleté obory vzdělání:

 • Autotronik 39-41-L/01 (RVP Autotronik) - denní forma
 • Požární technika, ochrana a prevence 39-08-M/01 (RVP Požární ochrana) - denní forma
 • Bezpečnostní a správní služby 68-42-M/01 (RVP Bezpečnostně právní činnost) - denní forma

Vyplněné přihlášky potvrzené základní školou a lékařem je možné odevzdávat v sekretariátu školy, popř. zaslat poštou na adresu školy.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu do naplnění kapacity třídy.

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Vybraná ustanovení školského zákona o přijímací řízení

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení (novelizace od 1. 11. 2018)

Pozor, pokud dochází uchazeč do školského poradenského zařízení (PPP) a chce žádat u přijímacích zkoušek o uzpůsobení podmínek, musí si včas zajistit Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, které se následně přiloží k přihlášce.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory s výučním listem

Výsledky 1. kola oboru Automechanik

Výsledky 1. kola oboru Elektrikář

Výsledky 1. kola oboru Instalatér

Výsledky 1. kola oboru Zámečník

Rozhodnutí o přijetí uchazečů o obory s výučním listem je zveřejněno výše a na vývěsce školy pod identifikačním číslem uchazeče (nebude zasíláno poštou). V případě přijetí potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru doručením zápisového lístku (osobně nebo poštou) na ředitelství školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí, tj. do 9. května 2019 u oborů s výučním listem. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6 § 60g Školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou

Výsledky 1. kola oboru Autotronik

Výsledky 1. kola oboru Požární technika, ochrana a prevence

Výsledky 1. kola oboru Průmyslová elektronika a zabezpečovací systémy

Výsledky 1. kola oboru Bezpečnostní a správní služby

Rozhodnutí o přijetí uchazečů o obory s maturitní zkouškou je zveřejněno výše a na vývěsce školy pod identifikačním číslem uchazeče (nebude zasíláno poštou). V případě přijetí potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru doručením zápisového lístku (osobně nebo poštou) na ředitelství školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí, tj. do 15. května 2019. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6 § 60g Školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Vyhlášení 1. kola

1. kolo přijímacího řízení včetně kritérií, formy, způsobu hodnocení a předpokládaného počtu přijímaných žáků vyhlásí a zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2019.

Přihláška

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč (u nezletilých zákonný zástupce) řediteli střední školy na aktuálním tiskopisu stanoveném MŠMT. 

Do 1. kola přijímacího řízení lze podat nejvýše 2 přihlášky, a to nejpozději do 1. března 2019. Na přihlášce musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Pokud podává uchazeč 2 přihlášky, musí být vyplněna i druhá škola/obor, na který se hlásí. Označení 1. škola / 2. škola neudává preferenci a na obou přihláškách musí zůstat pořadí neměnné. U oborů vzdělání s maturitní zkouškou toto označení udává, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1./2. termínu. U oborů vzdělání s maturitní zkouškou je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky povinná. Uchazeč bude vždy posuzován podle lepšího výsledku (z obou termínů). O výběru školy rozhodne uchazeč až podáním zápisového lístku na danou střední školu.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů

 • 1. termín – 12. 4. 2019
 • 2. termín – 15. 4. 2019

Náhradní termíny:

 • 1. termín – 13. 5. 2019
 • 2. termín – 14. 5. 2019

 Kritéria a počty přijímaných žáků

Kritéria a počty přijímaných žáků do 1. ročníků  oborů zakončených maturitní zkouškou

Kritéria a počty přijímaných žáků do 1. ročníků  oborů s výučním listem 

Přijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2019/2020

Vyplněné a potvrzené přihlášky do vyšších ročníků (včetně potvrzení od lékaře) odevzdávejte do 30. dubna 2019

Kritéria a počty přijímaných žáků do vyšších ročníků

 • Poslední aktualizace: čtvrtek 14 listopad 2019, 18:26:41.

Návštěvnost webu: Dnes: 31 >> Tento týden: 335 >> Tento měsíc: 1633 >> Celkem: 1374724

Go to top