Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

 

 


Základní informace

Je realizován mimo prostředí školy a zúčastňují se ho jednotlivé třídní kolektivy se svým třídním učitelem.

Naší snahou je zajistit příznivé klima v nově utvářených třídních kolektivech, navodit atmosféru důvěry a přispět rozvoji sociálních dovedností našich žáků. Zároveň se podrobněji seznámí s pravidly školy, rozšíří si rozhled oblasti právního povědomí a prevence v oblasti závislostí, dozví se o možnostech pomoci. Nedílnou součástí kurzu jsou sportovní aktivity.


Základní informace

Termín:           4.9. - 6. 9. 2017          I. turnus třídy 1.EI, 1.MA, 1.AZA

                        6.9. – 8.9. 2017           II. turnus třídy 1.PT, 1.BS

Místo: RZ Radost, Dol u Blatné

Účastníci: žáci 1. ročníků

Sraz účastníků: 8.30 h před hlavní budovou

Plánovaný odjezd 8.45h společně s třídním učitelem autobusem

Adaptační kurz prvních ročníků je součástí preventivního programu školy. Jeho cílem je zajistit nastartování vhodného klimatu v nově se utvářejícím třídním kolektivu,

Žáci se poznávají při hrách a soutěžích mimo areál školy, zažívají situace, kdy si navzájem pomáhají a spolupracují. Kurz napomáhá k navázání přátelských vztahů mezi žáky třídy, žáci se více dozvídají o sobě i svých učitelích.

Snahou managementu školy (včetně všech zainteresovaných pedagogických pracovníků) je v co největší míře eliminovat výskyt společensky nežádoucích jevů, předcházet zbytečným konfliktům, konfliktním situacím mezi samotnými žáky, ale i mezi žáky a učiteli, jasně vymezit základní pravidla Školního řádu.

Kurz probíhá v areálu rekreačního zařízení v Dolu u Blatné.

Zvolený areál dobře vyhovoval všem aktivitám, které byly naplánované jako náplň kurzu a proto se několik posledních let místo neměnilo. Jsou zde dostatečné prostory pro sportovní aktivity, pro hry, společenské aktivity, pro besedy i promítání. Ubytování je ve zděné budově 4-6 lůžkových pokojích, povlečení rekreační zařízení poskytuje.

Přednášky a besedy týkající se právního povědomí přinášejí žákům, kteří právě dosáhli věku patnácti let,  mnoho cenných poznatků, besedy k prevenci pomáhají vyvracet mýty či varovat jednotlivce před opomíjenými skutečnostmi.

Zvolená forma seznamovacího kurzu se ukazuje jako přínosná pro snadnější aklimatizaci nových žáků.

Informační dopis pro rodiče účastníků adaptačního kurzu

Vážení rodiče,

   pro žáky, kteří nastupují do 1.ročníku pořádá naše škola adaptační (seznamovací) kurz. Jeho účelem je seznámení žáků třídy mezi sebou, se svým třídním učitelem a částí pedagogického sboru. Také si zde ujasní pravidla chování, organizační věci, které se týkají provozu školy, docházky, klasifikace, atd. Dále je kurz zaměřen na prevenci nežádoucích jevů ve společnosti. Naší snahou je zajistit vhodné klima v nově utvářených kolektivech, abychom v co největší míře omezili výskyt společensky nežádoucích jevů, předešli zbytečným konfliktním situacím v komunikaci mezi žáky nebo mezi žáky a učiteli. Chceme jim jasně a srozumitelně prezentovat pravidla určená řádem školy.

Se žáky budeme v tomto směru intenzivně výchovně pracovat v rozsahu dvou a půl dne v areálu RZ Radost,

Dol – Blatná (někde uváděno Důl ). Na tomto kurzu budou pod dohledem pedagogů, budou mít zajištěnu celodenní stravu + pitný režim. Ubytování je v pokojích cca po čtyřech (sociální zařízení je společné). Náplní kurzu budou i sportovní aktivity.

Záloha na kurz za ubytování, stravu a dopravu je stanovena na výši 1000,- Kč pro jednotlivého účastníka a je třeba ji složit na účet školy č: 11439211/0100, KB Příbram (variabilní symbol je rodné č. účastníka – první tři dvojčíslí např. 901111) nejpozději do 30. 6. 2017. Úhradu lze provést složenkou nebo převodním příkazem z vašeho účtu.

POZOR – důležité pro identifikaci příchozích plateb :

  1. V případě, že budete provádět úhradu formou pokladní složenky, uveďte do kolonky jméno a příjmení složitele jméno a příjmení účastníka kurzu ( syna, dcery ).
  2. V případě, že budete provádět úhradu převodem z účtu, uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu ( syna, dcery ) do zprávy pro příjemce.

Vyúčtování bude provedeno po skončení kurzu během měsíce října nejpozději listopadu.

Věříme, že účastí na kurzu se stane vstup pro Vaše dítě do nového školního prostředí snazší, méně stresující a přínosný.

Pro bližší informace můžete volat sekretariát SOŠ a SOU Dubno, tel 318 679 041 , nebo výchovnou poradkyni Mgr. Šichovou tel. 318 679 042.

Termín konání kurzu pro všechny 1.ročníky je v prvním zářijovém týdnu, tj. od pondělí 4. 9. do pátku 8. 9. 2017.

Případné změny a pokyny pro účastníky upřesníme na webu školy: www.dubno.cz.

(Seznam věcí potřebných na kurz, formuláře, termín nástupu příslušné třídy na kurz.)

Tento seznamovací kurz pořádáme proto, abychom napomohli lepší adaptaci žáků a usnadnili jim náročný začátek na střední škole. Věříme, že chápete, že je v zájmu Vašeho dítěte se takové akce zúčastnit, a že mu to umožníte.

V Dubně dne    29.6. 2017

Mgr. Jana Šichová                                                                            Mgr. Milan Lehocký

výchovná poradkyně                                                                                   ředitel školy

Mgr. Jana Šichová - vedoucí kurzu


Povinnosti rodičů:

Rodiče /zákonní zástupci/ žáka předloží prostřednictvím svého dítěte při odjezdu následující vyplněné doklady:

prohlášení o bezinfekčnosti
formulář pro zdravotníka (o lécích či zdravotních obtížích dítěte)
prohlášení o odpovědnosti za škody

Formulář s těmito údaji obdrželi účastníci schůzky ve dnech 20.6.+21.6.2017 ve škole( lze si jej stáhnout z příloh zde na stránkách.)

Žáci budou poučeni o chování a bezpečnostních pravidlech na kurzu, seznam věcí potřebných na kurz a formuláře jsou k dispozici na webu nebo si je žák vyzvedne osobně na sekretariátu školy v posledním srpnovém týdnu před nástupem do školy.

 

 


 


Přílohy:

 

Přílohy:
Stáhnout soubor (AK aktuálníformul uprav.pdf)formulář a seznam věcí[ ]238 kB
  • Poslední aktualizace: pondělí 20 listopad 2017, 10:09:36.

Návštěvnost webu: Dnes: 1 >> Tento týden: 355 >> Tento měsíc: 3113 >> Celkem: 1279584

Go to top