Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

 

 


Základní informace

Je realizován mimo prostředí školy a zúčastňují se ho jednotlivé třídní kolektivy se svým třídním učitelem.

Naší snahou je zajistit příznivé klima v nově utvářených třídních kolektivech, navodit atmosféru důvěry a přispět rozvoji sociálních dovedností našich žáků. Zároveň se podrobněji seznámí s pravidly školy, rozšíří si rozhled oblasti právního povědomí a prevence v oblasti závislostí, dozví se o možnostech pomoci. Nedílnou součástí kurzu jsou sportovní aktivity.


Kurz probíhal podle připraveného plánu ve dnech 4.- 8. 9. 2017 v areálu RZ Radost,

v místě Dol u Blatné

Cíle kurzu:

 • usnadnit zátěž spojenou s přechodem žáků z prostředí ZŠ do nového prostředí SOŠ a SOU
 • umožnit hlubší vzájemné poznání žáků a vytvořit tak příznivé podmínky pro vznik dobrých sociálních vztahů uvnitř třídy
 • zaměřit se na rozvoj sociálních dovedností a posilovat vztahy s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky
 • z pohledu pedagogů poznat lépe osobnost jednotlivých žáků, jejich reakce v jiném než školním prostředí, lépe je poznat jejich schopnosti
 • seznámení žáků s pravidly a požadavky nové školy na jejich chování, a to v souladu se snahou vedení o zlepšování zdravého klimatu ve škole
 • přímým kontaktem s Policií ČR zajistit poznatky o právních aspektech týkajících se oblasti sociálně nežádoucích jevů
 • seznámit žáky s možnou pomoci v případech týkající se prevence HIV a nebo užívání návykových látek

Náplň kurzu:

 • poznávací hry (seznamování a poznávání ostatních účastníků)
 • komunikativní hry (zlepšení komunikativních dovedností)
 • kohezní a kooperativní hry (posílení vzájemných vazeb, zvýšení soudržnosti kolektivu, posílení zdravého vnímání sebe sama)
 • sportovní pohybové a lezecké aktivity
 • spolupráce s lektorem v rámci protidrogové prevence a prevence HIV
 • spolupráce s Policií ČR (oblast zlepšení právního povědomí a prevence)

Lektory kurzu byli externí pracovníci a pedagogové SOŚ a SOU Dubno:

Dle připraveného rozvrhu byly plněny naplánované činnosti, jichž se žáci zúčastňovali na základě dobrovolnosti. Žáci se zúčastňovali připraveného programu většinou aktivně.

Kurz splnil své cíle, žáci si vyzkoušeli různé situace, v nichž navazovali kontakty s novými spolužáky, kdy museli spolupracovat a domlouvat se verbálně i neverbálně, chovali se přátelsky a otevřeně. Jejich třídní učitelé měli možnost poznat je v mimoškolním prostředí a zjistili, kterým jedincům bude třeba věnovat větší pozornost a povzbuzení, kdo by mohl kolektiv ovlivňovat v příznivém smyslu a kdo naopak v nepříznivém.

Žáci reagovali na splnění svých úkolů od výchovné poradkyně po nástupu do školy pružně a v dohodnutém termínu. Jednalo se o úkol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zvolený areál byl pro naše účely vyhovující.

Ubytování bylo jednoduché, ale vyhovující. S množstvím stravy i její kvalitou byli až na několik jedinců spokojeni. Během kurzu byla lektory pořízena amatérská fotodokumentace.

Kurz byl rozdělen na dva turnusy v délce pobytu 2,5 dne.

Ze 101 přijatých žáků se kurzu zúčastnilo 99 žáků, tj 98%.

 


 

 

 


 


Přílohy:

 

Přílohy:
Stáhnout soubor (AK aktuálníformul uprav.pdf)formulář a seznam věcí[ ]238 kB
 • Poslední aktualizace: čtvrtek 26 duben 2018, 11:30:12.

Návštěvnost webu: Dnes: 64 >> Tento týden: 834 >> Tento měsíc: 3629 >> Celkem: 1301558

Go to top