Adaptační kurz 1. ročníků ve školním roce 2024/2025

Adaptační kurz se uskuteční v ubytovacím zařízení Kemp Brdy ve Věšíně.


Třídy 1. BP, 1. PO a 1. MA od 9. 9. 2024 do 11. 9. 2024.
Třídy 1. SI, 1. EL, 1. MO od 11. 9. 2024 do 13. 9. 2024.


Čas odjezdu a příjezdu bude upřesněn.


AK slouží jako start společného soužití v rámci třídy. Cílem je podpořit důvěru žáků mezi sebou a také
důvěru ke třídnímu učiteli. Zároveň slouží k seznámení žáků s primární prevencí rizikového chování,
školního řádu a chodu školy.


Z těchto důvodů velmi doporučujeme, aby se AK zúčastnili všichni žáci dané třídy.


Náplní kurzu budou seznamovací hry, různé pohybové aktivity (sportovní hry, turistika) a přednášky
primární prevence.


Cena ubytování za 2 noci je 1500 Kč (cena zahrnuje celodenní stravování a pitný režim).


Doprava se bude hradit zvlášť po skončení kurzu a vyúčtování.


S sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv, nepromokavou bundu, pyžamo, dostatek ponožek,
trička, mikinu, krém na opalování, sluneční brýle, léky, které žák pravidelně užívá, hygienické potřeby, ručník, šátek.

 


AK školní rok 2023/2024

Adaptační kurz prvních ročníků je součástí preventivního programu školy. Jeho cílem je zajistit nastartování vhodného klimatu v nově se utvářejícím třídním kolektivu. Žáci přicházejí z různých základních škol i jiných typů škol, např. do oboru Požární ochrana jsou soustředěni žáci z celého území České republiky. Jedná se tedy o seznamovací kurz, kdy mají žáci možnost se poznat lépe mezi sebou, poznat svého třídního učitele a další učitele ze školy, především pracovníky ŠPP, kteří kurz zaštiťují. V rámci této aktivity je snahou managementu školy včetně všech zainteresovaných pedagogických pracovníků, v co největší míře eliminovat výskyt společensky nežádoucích jevů, předejít zbytečným konfliktům, konfliktním situacím mezi samotnými žáky, ale i mezi žáky a učiteli, jasně vymezit základní pravidla Školního řádu, sankce za nedodržování pravidel, ale i ocenění za dobré výsledky apod. V letošním školním roce byl adaptační kurz uskutečněn v areálu školy a okolí. Náplní kurzu byly, jak aktivity sportovní (střelba, dobrodružné hry v lese, beach volejbal), tak aktivity seznamovací. Jeden den žáci trávili s třídním učitelem výletem v okolí Příbrami. Po skončení aktivit připravených na každý den, odcházeli žáci domů nebo na DM. Pro každé dítě (mladistvého) znamená přechod do nového školního zařízení zátěžovou situaci, a tedy nutnost postupně se vyrovnávat s nároky, které jsou na něho v rámci vyučovacího procesu kladeny. U každého se mohou projevit pocity nejistoty a úzkosti (v každém věkovém období). Nelze opomíjet podmínky, ze kterých dítě do školy přichází. Kurz napomáhá k navázání přátelských vztahů mezi žáky třídy, žáci se více dozvídají o sobě i svých učitelích. Je nutné konstatovat, že adaptační kurz se ukazuje jako přínosná aktivita nejen pro snadnější aklimatizaci nových žáků, ale i pro samotné pedagogické pracovníky a management školy.

 


 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.