logo Středočeský kraj

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2022

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové  (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.Aktuality

MŠMT zveřejnilo Jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek pro jarní období. 

Na základě novely vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou byl navýšen časový limit u didaktických testů společné části MZ následovně:

 • český jazyk a literatura - o 10 minut, tj. na 85 minut
 • cizí jazyk - o 10 minut, tj. na 110 minut (40 min poslech + 70 min ověření čtení a jazykových vědomostí a dovedností)
 • matematika - o 15 minut, tj. na 135 minut


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce (řádný / opravný / náhradní termín) přihlášku k MZ nejpozději do:

 1. 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období - ukončeno
 2. 25. června 2022 pro podzimní období

Termíny MZ zkoušek

Harmonogram maturitních zkoušek k vytištění 

Praktické zkoušky:

 • 4.-6. 4. 2022 4.BS
 • 7. 4. 2022 4.PT
 • 12.-13. 4. 2022 4.MA (ME)
 • 13. 4. 2022 4.MA (AT)

Písemné práce:

 • 21. 4. 2022 český jazyk a literatura
 • 22. 4. 2022 anglický jazyk

Didaktické testy:

 • 2. 5. 2022 matematika, anglický jazyk
 • 3. 5. 2022 český jazyk a literatura

 Ústní zkoušky:

 • 16.-20. 5. 2022 4.MA
 • 23.-27. 5. 2022 4.BS
 • 30. 5. - 3. 6. 2022 4.PT

Povinné a nepovinné maturitní zkoušky 

Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek, včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2022.

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Ustanovení ke konání profilových zkoušek, délka a způsob konání pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek 2022

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2022 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 1. do 31. března 2022 pro jarní zkušební období,
 2. do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (shodná témata pro povinnou i nepovinnou zkoušku)

Kritéria hodnocení

Hodnocení maturitních zkoušek společné části

Hodnocení profilových maturitních zkoušek ATMEBSPO

Europassy za školní rok 2021/2022 

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

 • Autotronik                                         CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostně právní činnost           CZ   AJ   NJ
 • Mechanik elektrotechnik                  CZ   AJ   NJ
 • Požární ochrana                              CZ   AJ   NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.

Povolené pomůcky

 • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
 • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
 • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevuMaturitní zkoušky 2021


Termíny podzimních maturitních zkoušek 2021

Ústní maturitní zkoušky:

úterý 14. září 2021 v 11:00 hod

Europassy za školní rok 2020/2021 

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

 • Autotronik                                         CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostně právní činnost           CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostní služby (nástavba)    CZ   AJ
 • Mechanik elektrotechnik                  CZ   AJ   NJ
 • Požární ochrana                              CZ   AJ   NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.

Přílohy:
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz