Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

Pro školní rok 2020/2021 se maturitní zkouška dále řídí opatřením obecné povahy č. j.: MSMT-3267/2021-1, vydaným 29. 1. 2021.

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové  (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.


Upozorňujeme na změnu oproti předchozím rokům. Nově do společné části maturitní zkoušky (tj. státní zkoušky, která je spravovaná CERMATem) spadá pouze český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika formou didaktického testu. Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou od letošního školního roku již v kompetenci škol, spadají tady mezi profilové zkoušky.Aktuality

MŠMT v lednu upravilo podobu maturitních zkoušek - shrnutí hlavních změn MZ.

V březnu MŠMT změnilo i další podmínky konání MZ. Nově jsou pro prvomaturanty ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka dobrovolné (pozor neplatí pro ty, kteří zkoušku opakují) - v případě zájmu o ústní zkoušku z ČJL nebo CJ musí maturant písemně informovat ředitele prostřednictvím interního formuláře. Zároveň se změnily termíny odevzdání žákovského seznamu, praktických zkoušek, didaktických testů a ústních profilových zkoušek.

Byla zveřejněna kritéria hodnocení maturitních zkoušek.

Podrobnosti naleznete níže.Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2021

Podávání přihlášek k jarnímu termínu bylo ukončeno.

Termíny jarních maturitních zkoušek

Písemné práce: 

 • nekonají se

Praktické maturitní zkoušky: 

 • 19.–21. 4. 2021 4.BS
 • 22. 4. 2021 4.PT
 • 9. 6. 2021 4.MA 

Didaktické testy:

řádný termín

 • 24. 5. 2021 matematika, anglický jazyk
 • 25. 5. 2021 český jazyk a literatura
 • 26. 5. 2021 německý jazyk

mimořádný termín

 • 7. 7. 2021 matematika, anglický jazyk
 • 8. 7. 2021 český jazyk a literatura 
 • 9. 7. 2021 německý jazyk 

Ústní maturitní zkoušky:

 • 1.-5. 6. 2021 4.MA  
 • 7.-11. 6. 2021 4.BS
 • 14.-18. 6. 2021 4.PT 

Europassy 

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

 • Autotronik                                         CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostně právní činnost           CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostnáí služby (nástavba)    CZ   AJ
 • Mechanik elektrotechnik                  CZ   AJ   NJ
 • Požární ochrana                              CZ   AJ   NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky 

Všechny zkoušky společné části MZ jsou konány formou didaktických testů a jejich výsledkem je pouze hodnocení: "uspěl"/"neuspěl" spolu s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. (Žák tedy nedostává známku a to ani v případě matematiky.)

Ve společné části žák koná povinně zkoušku:

 • z českého jazyka a literatury
 • z cizího jazyka nebo matematiky.

Žák se může navíc přihlásit k povinné zkoušce:

 • z cizího jazyka
 • z matematiky
 • z matematiky rozšířené

Pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk, automaticky musí konat z tohoto jazyka též profilovou zkoušku formou písemné práce a ústní zkoušky.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Ústní MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou pro žáky, kteří se hlásí k řádnému termínu, dobrovolné. V případě, že se žák rozhodne zkoušky konat, je povinen o této skutečnosti písemně informovat ředitele nejpozději do 30. 4. 2021. Pro žáky, kteří tyto zkoušky opakují, jsou ústní zkoušky z ČJL a CJ povinné.

Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek, včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2021.

Ustanovení ke konání profilových zkoušek, délka a způsob konání pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek 2021

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik  (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2021 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 1. do 30. dubna 2021 pro jarní zkušební období (upraveno),
 2. do 23. července 2021 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (shodná témata pro povinnou i nepovinnou zkoušku)

Kritéria hodnocení

Hodnocení maturitních zkoušek společné části

Hodnocení praktických maturitních zkoušek

Povolené pomůcky

 • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
 • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
 • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
Přílohy:
Stáhnout soubor (Cermat_MZ_53_20.pdf)Maturitní zpravodaj 53/2020[Přihlašování k MZ, termíny]2493 kB
Stáhnout soubor (Cermat_MZ_52_19 přihlašování k MZ obecné.pdf)Maturitní zpravodaj 52/2019[Přihlašování k MZ, termíny]2232 kB
Stáhnout soubor (ZAKOVSKY_PRUVODCE_MATURITNI_ZKOUSKOU_MZ2019P_NOVY_WEB.pdf)Žákovský průvodce MZ[podzim 2019]860 kB
Stáhnout soubor (Maturitní_zpravodaj_51_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 51/2019[Didaktické testy a výsledky]1865 kB
Stáhnout soubor (Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf)Maturitní zpravodaj 47/2018[Základní informace]3252 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB
 • Poslední aktualizace: středa 12 květen 2021, 14:04:37.

Dnes: 325 >> Včera: 563 >> Tento týden: 1450 >> Tento měsíc: 6643 >> Celkem: 1514479

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top