Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společné (státní) 
  • profilové (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.


Upozorňujeme na změnu oproti předchozím rokům. Nově do společné části maturitní zkoušky (tj. státní zkoušky, která je spravovaná CERMATem) spadá pouze český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika formou didaktického testu. Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou od letošního školního roku již v kompetenci škol, spadají tady mezi profilové zkoušky.Aktuality

Byla zveřejněna témata k ústním maturitním zkouškám a školní seznam literatury, ze kterého si žáci vybírají 20 literárních děl podle předem stanovených kriterií.


Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2021

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období.

Předvyplněná přihláška Vám bude zaslána mailem ve druhé polovině listopadu prosteřdnictvím CERMATu. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte buď osobně ve škole Ing. Petře Traxlerové, popř. poslat podepsanou přihlášku poštou. Oceníme, když do pravého horního rohu přihlášky připíšete tužkou Vaše telefonní číslo, na které Vás můžeme v případě potřeby kontaktovat.

Přihlášku nelze skenovat a poslat mailem!!!

V případě nejasností se obracejte na mail .

Termíny jarních maturitních zkoušek

Písemné práce: v průběhu dubna 2021 (termín bude upřesněn)

Praktické maturitní zkoušky: v průběhu dubna 2021 (termín bude upřesněn)

Didaktické testy: 3. května - 7.května 2021

Ústní maturitní zkoušky: v termínu od 16. května do 10. června 2021 (termín pro jednotlivé třídy bude upřesněn)

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

 Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2021.

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik  (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2021 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

  1. do 31. března 2021 pro jarní zkušební období,
  2. do 25. červena 2021 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky - povinná zkouška

Povolené pomůcky

  • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
  • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
  • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
  • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
  • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
Přílohy:
Stáhnout soubor (Cermat_MZ_52_19 přihlašování k MZ obecné.pdf)Maturitní zpravodaj 52/2019[Přihlašování k MZ, termíny]2232 kB
Stáhnout soubor (ZAKOVSKY_PRUVODCE_MATURITNI_ZKOUSKOU_MZ2019P_NOVY_WEB.pdf)Žákovský průvodce MZ[podzim 2019]860 kB
Stáhnout soubor (Maturitní_zpravodaj_51_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 51/2019[Didaktické testy a výsledky]1865 kB
Stáhnout soubor (Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf)Maturitní zpravodaj 47/2018[Základní informace]3252 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB
  • Poslední aktualizace: středa 21 říjen 2020, 09:54:37.

Dnes: 254 >> Včera: 479 >> Tento týden: 3284 >> Tento měsíc: 9447 >> Celkem: 1424757

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top