Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 


Pro tento školní rok byl vydán zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve kterém se upravuje maturitní zkouška pro školní rok 2019/2020.

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k maturitním zkouškám si můžete přečíst v tiskové zprávě.Aktuality

Na základě zákona č. 135/2020 Sb. byly písemné práce (slohy z ČJL, AJ, NJ) zrušeny (nebudou se konat). Nově byli v části Termíny doplněny změněné termíny praktických a ústních zkoušek.

Maturujícím byly zaslány pozvánky a žáci byli seznámeni s organizací, termíny a hygienickými opatřeními (Bakaláři, popř. mail). Všichni maturující jsou povinni buď ve škole nebo mailem (na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. potvrdit doručení pozvánky k didaktickým testům a seznámení s organizací a termíny MZ a hygienickými opatřeními.

Všichni maturující musí na první didaktický test, kterého se účastní, donést podepsané čestné prohlášení žáka o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Žákům s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutních dýchacích cest) je vstup do školy zakázán. V tomto případě je nutné  doložit nepřítomnost řediteli školy lékařským potvrzením nejpozději do 3 pracovních dnů. Tento žák koná zkoušku v náhradním termínu.

Co si vzít s sebou na DT?
• průkaz totožnosti
• pozvánku
čestné prohlášení na 1. DT
• modře nebo černě píšící propisovací tužka, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně a nepropíjí se na druhou stranu listu (ne gelovky, ani gumovací pera)
• povolené pomůcky (MAT: povolená kalkulačka – nutno nechat zkontrolovat v den zkoušky v čase 7:15–7:35 hod v kabinetu u paní učitelky Novotné, rýsovací potřeby: pravítko, úhloměr, kružítko, tužka; MFCHT zajistí škola)
• kompenzační pomůcky (žáci s PUP)


Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Přihlašování k maturitní zkoušce

V současné době je přijímání přihlášek k jarnímu termínu maturitních zkoušek 2020 ukončeno. Přihlášky k podzimnímu termínu musí být podány do 25. července 2020 (upraveno).

Termíny jarních maturitních zkoušek

Didaktické testy

1. 6. 2020
- didaktický test z matematiky (dostavte se mezi 7:15–7:35 hod, nezapomeňte na nutnost kontroly kalkulaček u paní učitelky Novotné)
- didaktický test z anglického jazyka (dostavte se mezi 12:15 a 12:40 hod)

2. 6. 2020
- didaktický test z českého jazyka a literatury (dostavte se nejpozději do 7:45 hod)
- didaktický test z německého jazyka (dostavte se nejpozději do 12:45 hod)

Písemné práce (slohy) se letos nekonají.

Praktické MZ

27. 5. 2020 pro třídu 4.MA od 7:00 hod

4.–5. 6. 2020 pro třídu 4.BS od 7:20 hod (na zkoušku se dostavte nejpozději v 7:05 hod)

4.–5. 6. 2020 pro třídu 4.PT od 7:45 hod

Ústní MZ

10.–12. 6. 2020 pro třídu 4.BS

15., 16., 18. 6. 2020 pro třídu 4.MA

22.–25. 6. 2020 pro třídu 4.PT

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

 Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2020.

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik  (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2020 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

  1. do 31. března 2020 pro jarní zkušební období, resp. 18. května 2020 (prodlouženo pro ty, co neodevzdali)
  2. do 25. července 2020 pro podzimní zkušební období (upraveno).

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky - povinná zkouška

Cizí jazyky - nepovinná zkouška

Povolené pomůcky

  • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
  • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
  • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
  • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
  • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
Přílohy:
Stáhnout soubor (Cermat_MZ_52_19 přihlašování k MZ obecné.pdf)Maturitní zpravodaj 52/2019[Přihlašování k MZ, termíny]2232 kB
Stáhnout soubor (ZAKOVSKY_PRUVODCE_MATURITNI_ZKOUSKOU_MZ2019P_NOVY_WEB.pdf)Žákovský průvodce MZ[podzim 2019]860 kB
Stáhnout soubor (Maturitní_zpravodaj_51_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 51/2019[Didaktické testy a výsledky]1865 kB
Stáhnout soubor (Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf)Maturitní zpravodaj 47/2018[Základní informace]3252 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB
  • Poslední aktualizace: pátek 05 červen 2020, 14:32:38.

Návštěvnost webu: Dnes: 82 >> Tento týden: 994 >> Tento měsíc: 994 >> Celkem: 1400090

Go to top