Maturitní zkoušky 2024

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové  (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.Aktuality

Předvyplněné přihlášky k podzimním maturitním zkouškám byly žákům zaslány do mailu. Nezapomeňte do pravého horního rohu přední stránky napsat vaše aktuální telefonní číslo pro případ, že bychom se s vámi potřebovali spojit. Pokud se hlásíte na ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, je nutné k přihlášce připojit i žákovský seznam literárních děl platný pro podzimní období.Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce (řádný / opravný / náhradní termín) přihlášku k MZ nejpozději do:

 • 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období - ukončeno
 • 25. června 2024 pro podzimní zkušební období - je již otevřeno

Povinné a nepovinné maturitní zkoušky, ustanovení k profilovým zkouškám, nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek, včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2024.

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Ustanovení ke konání profilových zkoušek, délka a způsob konání pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek 2023

Maturantům je umožněno nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka certifikátem standardizované zkoušky z cizího jazyka na úrovni minimálně B1. Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí maturant podat nejpozději do 31. března 2024 (jarní termín), popř. 30. června 2024 (podzimní termín).

 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2024 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 • do 31. března 2023 pro jarní zkušební období,
 • do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata praktických maturitních zkoušek

Témata praktických maturitních zkoušek

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (povinná i nepovinná zkouška)

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Termíny

Harmonogram maturitních zkoušek k tisku

Generální MZ:  

 13. února 2024

český jazyk a literatura 

 15. února 2024

anglický jazyk / matematika (dle volby povinných MZ)

  

 Praktické maturitní zkoušky: 

 3. - 5. dubna 2024

 třída 4.BS

 5. dubna 2024

 třída 4PT

 16. - 17. dubna 2024

 třída 4.MA  (AT, ME)

 

Písemné práce:

18. dubna 2024

český jazyk a literatura

19. dubna 2024

anglický jazyk

 

Didaktické testy:

2. května 2024

matematika, anglický jazyk

3. května 2024

český jazyk a literatura

   

Ústní maturitní zkoušky:

20.-24. května 2024 

třída 4.MA 

27.-31. května 2024

 třída 4.BS

4.-7. června 2024

 třída 4.PT 

 

Didaktické testy

Časový limit u didaktických testů společné části MZ následovně:

 • český jazyk a literatura -  85 minut
 • cizí jazyk -  110 minut (40 min poslech + 70 min ověření čtení a jazykových vědomostí a dovedností)
 • matematika - 135 minut

Povolené pomůcky

 • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
 • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
 • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu

Hodnocení

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 4.BS

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 4.MA (AT)

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 4.MA (ME)

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky 4.PTMaturitní zkoušky 2023

EUROPASSY 2023

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.

 Autotronik   CZ  AJ  NJ 
 Bezpečnostně právní činnost  CZ  AJ  NJ 
 Mechanik elektrotechnik  CZ  AJ  NJ 
 Požární ochrana  CZ  AJ  NJ 

 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.