Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Všechny důlěžité informace o nové podobě maturitní zkoušky v roce 2017/2018 získáte na webových stránkách školy nebo na www.novamaturita.czInformace pro přihlašování k podzimním maturitním zkouškám

Žáci, kteří neuspěli v některé části maturitní zkoušky, popř. se nezúčastnili řádného termínu, musí podat přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 25. června 2018 pro podzimní zkušební období. 

Vytištěnou a podepsanou přihlášku žáci mohou:

  1. zaslat poštou na adresu školy,
  2. naskenovat a zaslat mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 
  3. osobně přinést na sekretariát školy.

 

Údaje pro vyplnění přihlášky:

Přihláška k maturitní zkoušce pro školní rok: 2017/2018

Zkušební období maturitní zkoušky: zaškrtnout Podzim

Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno, Dubno 100, 261 01  Příbram

Obor vzdělání: viz https://dubno.cz/index.php/zajemci-o-studium/obory-vzdelani

Forma vzdělávání: 10 Denní forma vzdělávání

Evidenční číslo žáka: nevyplňovat

RED IZO: 600007928

Rok ukončení SŠ: např. jaro 2018

 

Pozor, vyplněnou přihlášku nelze uložit, musí se vytisknout!

 

Dubno 4. června 2018 

Dokumenty (informace) k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018, které vydal CERMAT

CERMAT v předchozím období zveřejnil  dokumenty (informace) týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018.

Dokumenty jsou k dispozici na webu Nové maturity nebo k prohlédnutí/stažení níže:

Maturitní zpravodaj 43/2017 Informace o maturitní zkoušce v roce 2018

Maturitní kalendář 2018

Dubno 11. 12. 2017


Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám SČ intaktních žáků

Český jazyk a literatura

didaktický test - žádné pomůcky

písemná práce - Pravidla českého pravopisu 

Matematika

didaktický test - matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka a jiné)

Cizí jazyk (AJK)

didaktický test - žádné pomůcky

písemná práce - slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky!

Dubno 26. 3. 2018


Způsob hodnocení profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2017/2018 - praktická zkouška

Způsob hodnocení praktických maturitních zkoušek naleznete zde.

Dubno 20. 4. 2018


Témata třetí části pracovního listu ústní zkoušky z CJ společné části MZ pro školní rok 2017/2018

Ředitel školy schválil témata tzv. školní zkušební úlohy, která bude součástí pracovního listu k ústní zkoušce společné části MZ z cizího jazyka (Anglický jazyk). Přehled témat si můžete prohlédnout nebo stáhnout ZDE.

Dubno, 16.10.2017


Seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z ČJL pro školní rok 2017/2018

Ředitel školy schválil seznam titulů z české a světové literatury z českého jazyka a literatury pro školní rok 2017/2018. 

Seznam titulů literárních děl naleznete ke stažení nebo prohlížení ZDE. (.pdf)

Seznam titulů literárních děl naleznete ke stažení nebo prohlížení ZDE. (.doc)

Dubno, 27. 9. 2017


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Maturitní zkouška má v současné podobě dvě části: společnou (státní) a profilovou (školní). Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.
Obsah společné části maturitní zkoušky je stanoven školským zákonem a prováděcí vyhláškou a je shodný pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou.

Obsah profilové části stanoví ředitel školy. Školní část maturitní zkoušky je odlišná u každého oboru vzdělání s maturitní zkouškou a je složena ze 2 nebo 3 zkoušek. U každého oboru vzdělání jsou kombinovány ústní zkoušky buď s písemnou, nebo praktickou zkouškou tak, aby profilová maturitní zkouška zjistila kompletní znalosti a dovednosti našich absolventů.

Ředitel školy stanovil povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018. Typ zkoušky a její obsahové vymezení je stanoveno pro jarní i podzimní zkušební období.

Přehled stanovených zkoušek naleznete ke stažení nebo prohlížení ZDE.

Dubno, 15. 9. 2017


Témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018 (povinné i nepovinné zkoušky)

Ředitel školy stanovil témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018. Témata jsou stanovena pro ústní zkoušky povinné i nepovinné.

Kompletní přehled maturitních témat naleznete ke stažení nebo prohlížení ZDE.

Dubno, 15. 9. 2017


Novela MATURITNÍ vyhlášky pro školní rok 2017/2018

Pod č. 243/2017 Sb. vyšla novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Vyhláška nabyla účinnosti 1. října 2017.

Novela vyhlášky o maturitní zkoušce - formát .pdf

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 178/2016 Sb. vyhlášena novela školského zákona upravující také pravidla maturitních zkoušek. Novela zákona nabyla účinnosti 1. 9. 2016 (platí i pro rok 2017/2018) 

Školský zákon (část týkající se MZ) - formát .pdf

Novelu školského zákona a novelu vyhlášky si můžete prohlédnout nebo stáhnout na http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html

Dubno, 15. 9. 2017


Výsledky maturitních zkoušek - přehled za roky 2011-2016

Ve školním roce 2010/2011 konalo maturitní zkoušky celkem 68 žáků naší školy a po dvou opravných termínech úspěšně zvládlo 62 žáků, což je úspěšnost 91 %.

Ve školním roce 2011/2012 konalo maturitní zkoušky celkem 78 žáků naší školy a po dvou opravných termínech úspěšně zvládlo 73 žáků, což je úspěšnost 94 %.

Ve školním roce 2012/2013 konalo maturitní zkoušku celkem 69 žáků naší školy a po řádných/náhradních a dalších opravných termínech je absolventů 57 (83% úspěšnost). 

Ve školním roce 2013/2014 konalo maturitní zkoušku celkem 74 žáků naší školy a po řádných/náhradních a dalších opravných termínech je absolventů 51 (69% úspěšnost).

Ve školním roce 2014/2015 konalo maturitní zkoušku celkem 59 žáků naší školy a po řádných/náhradních a dalších opravných termínech je absolventů 50 (85% úspěšnost).

Ve školním roce 2015/2016 konalo maturitní zkoušku celkem 53 žáků naší školy a po řádných/náhradních a dalších opravných termínech je absolventů 41 (77% úspěšnost).

Ve školním roce 2016/2017 konalo maturitní zkoušku celkem 32 žáků naší školy a po řádných/náhradních a prvních opravných termínech je absolventů 16 (50% úspěšnost).

 Podrobný přehled výsledků je k dispozici ke stažení nebo prohlédnutí ZDE. Archiv pokynů a informací pro školní rok 2016/2017

Seznámení žáků s podmínkami konání zkoušek SČ MZ - podzim 2017

Zkoušky společné části MZ budou maturanti SOŠ a SOU Dubno konat ve spádové škole, tj. Střední integrované škole hotelového provozu a služeb Příbram (ISŠ HPOS Příbram), Gen. R. Tesaříka 114.

 Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám SČ intaktních žáků

Český jazyk a literatura

 didaktický test - žádné pomůcky

 písemná práce - Pravidla českého pravopisu 

 Matematika

 didaktický test - matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby 

 Cizí jazyk (AJK)

 didaktický test - žádné pomůcky

 písemná práce - slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

 V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky, vpisky, záložky či zvýrazněné pasáže!

Dubno, 17. 8. 2017


Maturitní zkoušky - společná část v termínu podzim 2017

Maturanti SOŠ a SOU Dubno, kteří budou konat zkoušky společné části MZ v termínu podzim 2017, obdrželi na osobní e-mail pozvánku k MZ.

CERMAT zveřejnil důležité dokumenty týkající se zkoušek společné části MZ (DT, PP) v podzimním termínu roku 2017.

Jde o jednotné zkušební schéma s přílohami "JZS podzim 2017 sdělení MŠMT + podrobné schéma".

Dokumenty mají sloužit k podrobnému informování žáků o průběhu zkoušek SČ MZ v termínu podzim 2017.

Můžete si je stáhnout nebo prohlédnout a další aktuální informace si mohou maturanti přečíst/stáhnout na webu Nové maturity, konkrétně na http://www.novamaturita.cz.

Dubno, 17. 8. 2017


Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017 - PODZIM


Srpen

15.  CERMAT zveřejní "Jednotné zkušební schéma" (JZS)

17.  Zaslání elektronických pozvánek  na zkoušky SČ MZ

17.  Možnost registrace na výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017

Září 

 4. - 6.  písemné zkoušky (DT, PP) SČ MZ (spádová škola)

 8.       praktická maturitní zkouška z OV (4.MZ - AT)

 8.       písemná maturitní zkouška z odborných předmětů (4.MZ - PO)

 14.     ústní zkoušky společné i profilové části MZ (4.MZ - AT a 2.N) 

 15.     ústní zkoušky společné i profilové části MZ (4.MZ - PO)


VÝPISY VÝSLEDKŮ DT PRO MATURANTY V TERMÍNU JARO 2017

CERMAT dnes ráno (tj.  PO 15. 5. 2017) zpřístupnil škole výpisy výsledků DT zkoušek SČ MZ, tj. z matematiky, českého jazyka a literatrury a cizích jazyků.

Maturanti si mohou  od dnešních 11:00 hodin vyzvednout osobně výpis,  proti předložení průkazu totožnosti, v sekretariátu školy.

Žáci mohou také využít služeb Výsledkového portálu žáka (VPŽ), jehož prostřednitcvím všechny dostupné výsledky SČ MZ obdrží mailem. O VPŽ najdete informace na webu www.cermat.cz.

Poznámka: Výsledky PP z ČJL a CJ žáci obdrží v písemné podobě před slavnostním zahájením ústních zkoušek třídy.


PhDr. Luděk Fára

Dubno, 15. 5. 2017 (10:30)


ROZVRH ZKOUŠEK SČ MZ JARO 2017 A PŘEHLED POVOLENÝCH POMŮCEK - SOŠ A SOU DUBNO 

Ředitel školy stanovil konkrétní rozvrh písemných zkoušek (DT, PP) společné části maturitní zkoušky v jarní termínu 2017.

Dále ředitel školy schválil přehled povolených pomůcek pro SČ MZ, včetně postupu kontroly vhodnosti daných pomůcek.

Výše uvedené dokumenty si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže:

Rozvrh zkoušek SČ MZ 11. 4. 2017 a 2. - 4. 5. 2017

Přehled povolených pomůcek a postup kontroly vhodnosti některých z nich - jaro 2017

Dubno, 6. 4. 2017


Dokumenty (informace) k maturitní zkoušce ve školním roce 2016/2017, které vydal CERMAT

CERMAT v předchozím období zveřejnil  dokumenty (informace) týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017.

Dokumenty jsou k dispozici webu Nová maturity nebo k prohlédnutí/stažení níže:

Maturitní zpravodaj 41/2017 Informace o zkoušce Matematika

Maturitní zpravodaj 40/2017 Informace o zkoušce Český jazyk a literatura

Maturitní zpravodaj 39/2016 Informace o maturitní zkoušce v roce 2017

Maturitní kalendář 2017

Dubno, 13. 4. 2017 (aktualizace)


Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ - jaro 2017

MŠMT vydalo dne 28.3.2017 kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky pro zkušební období jaro 2017.

Opět je ke sdělení kritérií vytvořena příloha, která obsahuje dílčí (konkrétní) kritéria hodnocení jednotlivých zkoušek. Oba dokumenty si můžete přečít nebo stáhnout níže:

Kritéria hodnocení zkoušek SČ MZ jaro 2017

Příloha ke kritériím hodnocení

Dubno, 31. 3. 2017


Rozhodnutí ředitele školy o organizaci výuky žáků maturitních tříd po ukončení  klasifikace 

Ředitel školy, pro každou maturitní třídu, vydal rozhodnutí o organizaci vzdělávání žáků po ukončení klasifikace za školní rok 2016/2017.

Rozhodnutí pro jednotlivé maturitní třídy si můžete prohlédnout nebo stáhnout níže:

Třída 2.N - organizace výuky...

Třída 4.MZ (AT) - organizace výuky...

Třída 4.MZ (ME) - organizace výuky...

Třída 4.MZ (PO) - organizace výuky...

 Dubno, 27. 3. 2017

Jednotné zkušební schéma zkoušek společné části MZ - jaro 2017

MŠMT ČR vydalo 12. ledna 2017 jednotné zkušební schéma (JZS) písemných zkoušek (didaktických testů a písemných prací) společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017 a zkušební období jaro. 

Jednotné zkušební schéma můžete stáhnout nebo přečíst ZDE.

Podrobné jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ (jaro 2017) můžete shlédnout či stáhnout na webu Nová maturita nebo ZDE.

Dubno, 16. 1. 2017


Žákovský seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL - 2016/2017

Každý žák posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou (maturant) musí odevzdat nejpozději do 31. 3. 2017 osobní seznam literárních k děl k ústní zkoušce z ČJL. Žák odevzdá svůj osobní seznam děl řádně vyplněný na předepsaném formuláři (viz níže) svému vyučujícímu předmětu Český jazyk a literatura (v pro třídu stanoveném konkrétním termínu). 

Školní formulář  a vyplněný vzor si můžete stáhnout zde.

Žákovský seznam literárních děl (FORMULÁŘ) - k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury v roce 2017.

Vzor seznamu literárních děl  (kde je třeba dodržet kritéria výběru dle katalogu požadavků, ale také pořadí vybraných děl podle školního seznamu literárních děl vydaným 29. 9. 2016).

Dubno, 6. 1. 2017


 

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2016/2017

Prosinec

 1.    podání přihlášek k maturtní zkoušce 

15.   předání maturitních přihlášek CERMATu

Březen

31.   odevzdání seznamu literatury k ústní zkoušce z ČJL

Duben

11.   písemná práce z ČJL (společná část MZ)

12.   uzavření klasifikace pro třídy 2.N, 4.MZ

18.   klasifikační pedagogická rada

18.   písemná práce z odborných předmětů (4.MZ - PO)

18. – 19.   praktická maturitní zkouška (4.MZ - AT, ME)

21.   vydání ročníkových vysvědčení (třídy 2.N, 4.MZ)

24. – 28.   volno k přípravě na konání MZ

Květen

2. – 9.   konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ

16.  vydání výpisů výsledků didaktických testů SČ MZ (2.N, 4.MZ)

16. – 19.   ústní zkoušky profilové a společné části MZ (2.N)

22. – 26.   ústní zkoušky profilové a společné části MZ (4.MZ - AT, ME)

31.  ústní zkoušky profilové a společné části MZ (4. MZ - PO)

Červen

1. – 2.   ústní zkoušky profilové a společné části MZ (4. MZ - PO)

Vydání maturitních protokolů všem maturantům a vysvědčení absolventům tříd 2.N, 4.MZ

Dubno, 11. 11. 2016

 


Přihlašování k MZ - podzim 2016

Důležité pokyny pro žáky školy, kteří se chtěji přihlásit k maturitní zkoušce v termínu podzim 2016.

Žák, který se chce přihlásit k maturitní zkoušce v podzimním termínu rok 2016, tak musí učinit nejpozději do 27. 6. 2016 (je to žákova povinnost a jeho zájem!). Následně je povinnost školy předat žákovi proti podpisu výpis z přihlášky k MZ podzim 2016. Dále všichni žáci, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce pro jarní období, by si měli vyzvednout maturitní protokol s komplexními výsledky společené části MZ. A žáci, kteří ukončili ročník až v červnu 2016 si musí vyzvednout ročníkové vysvědčení...

Vzhledem ke snaze zjednodušení administrace předání výše uvedených dokumentů a nutnosti pouze jedné žákovské návštěvy školy žádám všechny, kteří se chtějí přihlásit k MZ podzim 2016, ať zašlou na můj e-mail  následující informace:

    • závaznou informaci, že se chtějí přihlásit k řádnému/opravnému termínu MZ na podzim 2016,
    • žáci, kteří konají celou MZ (tj. v řádném termínu), ať ve zprávě sdělí, zda chtějí konat povinně-volitelnou zkoušku SČ z MAT nebo Cj (ANJ/NEJ),
    • aktuální telefonní kontakt (mobil), který je funkční a jsou na uvedeném čísle k zastižení. 

Po obdržení zprávy z výše uvedeným obsahem zašlu (nejpozději 28.6.2016) na mail žáka podrobné informace o dalším postupu a další instrukce.

Děkuji za spolupráci.


PhDr. Luděk Fára

Dubno, 9. 6. 2016


 

Další aktuální informace si mohou maturanti přečíst/stáhnout na webu Nové maturity, konkrétně na http://www.novamaturita.cz.
Přílohy:
Stáhnout soubor (profil_17-18_jaro,_podzim_v2.pdf)profil_17-18_jaro,_podzim_v2.pdf[Zkoušky profilové části maturitní zkoušky v SOŠ a SOU Dubno – školní rok 2017/2018]315 kB
  • Poslední aktualizace: čtvrtek 21 červen 2018, 10:22:59.

Návštěvnost webu: Dnes: 46 >> Tento týden: 46 >> Tento měsíc: 1241 >> Celkem: 1311301

Go to top