Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Maturitní zkoušky 2019

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách www.novamaturita.cz.

Maturitní zkoušku může konal pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Generální maturitní zkouška

Termíny generální maturitní zkoušky:

 • cizí jazyk (DT, PP) + matematika: čtvrtek 21. 2. 2019 
 • český jazyk a literatura: čtvrtek 7. 3. 2019

Časový rozpis a pokyny k 21. 2. 2019

Termíny maturitních zkoušek

  Písemná práce 
 ČJL  10. 4. 2019
 ANJ  11. 4. 2019
 NJK  11. 4. 2019

 

  Praktické zkoušky
2.N  16. – 17. 4. 2019
4.BS  23. – 24. 4. 2019
 4.MA   23. – 24. 4. 2019
4.PT  15. – 16. 4. 2019

 

  Didaktický test 
 ČJL  3. 5. 2019
 ANJ  2. 5. 2019
 NJK  3. 5. 2019
 MAT  2. 5. 2019
 MAT+  6. 5. 2019

 

  Ústní zkoušky 
2.N  30. – 31. 5. 2019 
4.BS  27. – 29. 5. 2019 
 4.MA   20. – 24. 5. 2019 
4.PT  3. – 6. 6. 2019 

 

Nejdůležitější novinky v konání MZ

 • prodloužení časového limitu pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury na 75 minut;
 • zrušení času na výběr tématu při psaní písemné práce z českého jazyka a literatury, žáci píší rovnou a v průběhu mohou výběr tématu změnit. Na napsání písemné práce je stanoven časový limit 110 minut;
 • prodloužení časového limitu pro konání didaktického testu z matematiky na 120 minut;
 • přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se musí podat ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých žák neuspěl nebo které nekonal;
 • doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny a je platné nejdéle 2 roky od data vydání.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce v řádném termínu, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k MZ řediteli školy, a to nejpozději:

 1. do 1. prosince 2018 pro jarní zkušební termín,
 2. do 25. června 2019 pro podzimní zkušební termín.

Náležitosti přihlášky jsou dány vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Bianko přihláška jaro 2019 (pozor nepoužívejte loňské formuláře)

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky 

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

 Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2019.

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Bezpečnostní služby (2.N)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Opravné termíny:

Obor Bezpečnostní služby školní rok 2013/2014 (O2.N)

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2019 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 1. do 31. března 2019 pro jarní zkušební období, 
 2. do 30. června 2019 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky - povinná zkouška

Cizí jazyky - nepovinná zkouška

Termíny zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

Přílohy:
Stáhnout soubor (Maturitni_zpravodaj_47_18.pdf)Maturitní zpravodaj 47/2018[ ]3252 kB
 • Poslední aktualizace: středa 20 únor 2019, 12:37:29.

Návštěvnost webu: Dnes: 101 >> Tento týden: 406 >> Tento měsíc: 2707 >> Celkem: 1336042

Go to top