Preventivní program SOŠ a SOU Dubno.

Obsah programu:

 • Úvod
 • Východiska při tvorbě programu
 • Charakteristika školy
 • Specifikace rizikového chování
 • Cíle preventivního programu
 • Cílové skupiny
 • Současná situace ve škole
 • Plán preventivních aktivit na SOŠ a SOU Dubno ve školním roce 2021/2022
 • Hodnocení preventivního programu ve školním roce 2020/2021
 • Přehled činností v kritových situacích
 • Postup školy v případě výskytu užívání návykových látek
 • Směrnice ředitele školy: Prevence proti šikanování

Přílohy:

 • krizový plán - návykové látky
 • znaky šikanování
 • stadia šikanování
 • krizový plán – prevence proti šikanování

Daří se nám naplňovat dle plánu preventivních aktivit další vzdělávání metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků školy. Pracujeme cíleně na soustavném zlepšení klimatu ve škole. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy a prevence rizikového chování se kromě učitelů zúčastňují školení a seminářů také vychovatelé DM. Funguje úzká spolupráce metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů a vedení školy.

Zpracovala:

Mgr. Romana Souchová, školní metodik prevence


Celý preventivní program naleznete zde.


 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.