Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!


Odbornou praxi konají v slouladu s rámcovým vzdělávacím programem žáci všech oborů zakončených maturitní zkouškou.

Všeobecné informace k odborné praxi žáků

 • Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu studia oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Je konána v souladu s příslušnými předpisy MŠMT, rámcovým vzdělávacím programem i školním vzdělávacím programem.
 • Odborná praxe je součástí praktického vyučování a její absolvování je podmínkou pro klasifikaci z odborného výcviku nebo praktického vyučování.U oboru Bezpečnostně právní činnost není odborná praxe součástí Praktického vyučování, ale její splnění je předpokladem pro klasifikaci z odborného předmětu, který bude spjat s obsahem praxe (Právo, Pedagogika a psychologie, Administrativní činnosti, Bezpečnostní složky, Kriminalistika a prevence).
 • Je povinná a může být absolvována na pracovištích fyzických nebo právnických osob.
 • Účelem je ověření získaných poznatků, teoretických vědomostí a praktických dovedností. Žáci tak aplikují znalosti na konkrétním pracovišti a získají celkový přehled o budoucím zaměstnání.
 • Odbornou praxi si zařizuje žák sám, termín praxe je stanoven na květen až červen v rozsahu 10 pracovních dnů. Firmy jsou voleny tak, aby činnost vykonávaná v rámci praxe odpovídala zaměření oboru a náplni praxe.
 • Za odbornou praxi nepřísluší žákovi finanční odměna.
 • Před zahájením odborné praxe uzavře škola s firmou smlouvu v souladu s příslušným ustanovením školského zákona.

Termíny a náplň praxe

Žáci budou vykonávat činnosti (práce) spojené s odbornými kompetencemi uvedenými v ŠVP a v souladu s obsahem odborných předmětů.

 Třída 4 BS (  Bezpečnostně právní činnost) ve školním roce 2020/2021 -  7.září až 18.září 2020

Třída 3.BS (Bezpečnostně právní  činnost) 1.června až 12.června 2020

 Činnosti (práce) v oblasti administrativy, práva, bezpečnostních sborů a složek, pedagogiky (andragogiky), psychologie, sociálních služeb, samosprávy a státní správy.

Poznámka:
Odborná praxe není součástí Praktického vyučování, ale její splnění je předpokladem pro klasifikaci z odborného předmětu, který bude spjat s obsahem praxe (Právo, Pedagogika a psychologie, Administrativní činnosti, Bezpečnostní složky/Bezpečnostní činnost, Kriminalistika a prevence/Kriminologie a kriminalistika, Státní správa a samospráva).

Třída 2.PT (Požární ochrana) 11. až 22. května 2020

Práce při opravách, montáži a demontáži podvozků, brzdových systémů, řízení, převodových ústrojí, motorů a spojek motorových vozidel.

Třída 3.PT (Požární ochrana) 25. května až  5. června 2020

Práce při opravách, montáži a demontáži motorů a elektrických, hydraulických i pneumatických zařízení motorových vozidel.

Třída 2.MA (Autotronik) 11. až  22. května 2020

Práce při montáži a demontáži strojů a zařízení, podvozkové části automobilů (zadní a přední nápravy, řízení a brzdy), práce v elektrotechnice a elektronice.

Třída 3.MA (Autotronik) 25. května až  5. června 2020

Práce při opravách, montáži a demontáži motorů, elektrické výbavy motorových vozidel, nebo obecných elektronických obvodů zejména v oblasti číslicové techniky.

Třída 2.MA (Mechanik elektrotechnik) 11. až  22. května 2020

Práce v oblasti elektrotechniky a elektroniky, kde jsou využívány základní elektrotechnické součástky, napájecí zdroje, zesilovače, nebo číslicová technika.

Třída 3.MA (Mechanik elektrotechnik) 25. května  až 5. června 2020

Práce v oblasti elektrotechniky a elektroniky, kde jsou využívány běžné elektrotechnické součástky, analogová nebo číslicová technika a také práce s prvky elektronických zabezpečovacích systémů.


Pojištění žáků

Všichni žáci naší školy jsou pojištěni u Kooperativy prostřednictvím společnosti C.E.B., a.s. Praha 2.
Číslo pojistné smlouvy je 772152417.
Pojistná smlouva se vztahuje i na újmu způsobenou:
- žáku nebo studentu, ke které došlo při praktickém vyučování u pojištěného (a nebo u jiné právnické či fyzické osoby, kdy podle platných právních předpisů odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo) nebo v přímé souvislosti s ním.
- žákem nebo studentem při praktickém vyučování (a nebo u jiné právnické či fyzické osoby) nebo v přímé souvislosti s ním.


Postup

 • Žák si vybere vhodnou organizaci a vyplní údaje uvedené v příloze Základní informace o organizaci (firmě), které předá do 30. ledna 2020 příslušnému učiteli OV (žáci třídy 3.BS Mgr. Vejvodovi).
 • Škola připraví ve dvou vyhotoveních Smlouvu o zajištění odborné praxe, kterou žák předá k podpisu v organizaci a podepsanou odevzdá do
  27. března 2020příslušnému učiteli OV (žáci třídy  3.BS Mgr. Vejvodovi).
 • Po ukončení odborné praxe odevzdá žák vyplněný a potvrzený Přehled docházky a hodnocení odborné praxe příslušnému učiteli OV (žáci třídy  3.BS Mgr. Vejvodovi).

Řízením odborné praxe pro třídy 2.MA, 3.MA, 2:PT, 3.PT je pověřen zástupce ředitele pro praktické vyučování pan Josef Misterka, a pro třídu 3.BS Mgr. Vejvoda, na které se mohou žáci obracet v případě jakýchkoliv nejasností.


Přílohy:


 

 • Poslední aktualizace: pátek 11 říjen 2019, 10:07:19.

Návštěvnost webu: Dnes: 89 >> Tento týden: 89 >> Tento měsíc: 1649 >> Celkem: 1365760

Go to top