Založení SOŠ a SOU Příbram-Dubno.

ČSUP (Československý uranový průmysl) Příbram, který se zabýval těžbou a zpracováním důležité strategické suroviny, patřil v 80. letech mezi největší a nejvýznamnější organizace v rámci národního hospodářství. Tato situace se přímo promítala do potřeb a perspektiv dalšího rozvoje přípravy mládeže v oborech potřebných pro tyto činnosti. Z uvedených důvodů byl vedením ČSUP dne 27. srpna 1979 schválen návrh na založení nové školy, která bude vychovávat odborníky v uvedených oblastech.

Rozhodnutím Ministerstva školství ČR ze dne 21. 5. 1980 bylo SOU Příbram-Dubno zařazeno do sítě škol k 1. 9. 1980 s výukou těchto oborů: strojní zámečník, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, elektromechanik pro rozvodná zařízení, elektromechanik pro stroje a zařízení a zedník.

historie01  historie02

Důležité události v životě školy

 • 27. srpen 1979 – Schválen návrh ČSUP na založení nové školy (odborného učiliště), která bude komplexně zajišťovat přípravu odborníků podle tehdejších potřeb koncernových organizací.
 • 21. květen 1980 – Rozhodnutím MŠ ČR je Střední odborné učiliště Příbram zařazeno do sítě škol ke dni 1. 9. 1980 s následující skladbou oborů: Strojní zámečník, Automechanik (později Mechanik opravář pro silniční vozidla), Elektromechanik, Zedník a Obráběč kovů.
 • Školní rok 1981/1982 – Vzdělávací nabídka školy rozšířena na základě požadavků VZUP Příbram o studijní obory: Mechanik elektronik a Mechanik strojů a zařízení.
 • 1. leden 1982 – Střední odborné učiliště Příbram se stává samostatným koncernovým zařízením se sídlem v současném areálu školy Dubno. Bývalé vzdělávací středisko ČSUP je přestavěno na budovu domova mládeže. Ředitelství SOU je situováno v budově bývalého VS VZUP. V témže roce jsou zahájeny projektové práce k výstavbě nového školního komplexu (bývalé ubytovny Dubno). Výuka stávajících oborů je dočasně přesunuta do Lešetic u Příbrami.
 • Školní rok 1985/ 1986 – Zahájena výuka v nově postavené hale pro obor Automechanik (DAS Příbram). Dokončena výstavba budovy školy včetně tělocvičny, která byla v té době největší v okrese a jejich předání do užívání. Současně jsou zahájeny stavební práce na výstavbě komplexu školních dílen. Dílenský komplex je následně slavnostně předán do užívání dne 9. 11. 1989.
 • Školní rok 1994/ 1995 – Střední odborné učiliště je MŠMT ČR vybráno jako jedna ze čtyř škol v ČR k ověření výuky (experimentu) pětiletého studijního oboru Strojník pro požární techniku. V průběhu pětiletého vývoje dochází ke změně názvu oboru i ke zkrácení délky studia. Výsledkem vývoje je čtyřletý studijní obor Strojník požární techniky.
 • 1. září 1999 – vzhledem k zavedení nového studijního oboru Strojník požární techniky dochází ke změně v zařazení školy do sítě škol a ke změně názvu školy na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Dubno (SOŠ a SOU Dubno).
 • 1. leden 2003 – Dochází ke změně zřizovatele školy. Novým zřizovatelem školy se stává Středočeský kraj.
 • Školní rok 1999/ 2000 - Dochází ke sloučení SOŠ a SOU Dubno s ISŠ COP Příbram pod hlavičku SOŠ a SOU Dubno. Ta přebírá i výuku dobíhajícího studijního oboru Management strojírenství a učebního oboru Truhlář. V SOŠ a SOU Dubno pokračuje výuka učebních oborů Zedník a Instalatér. V témže roce se škole podaří navázat úzkou spolupráci s podnikatelskou sférou (sociálními partnery GF DISA a Halex – Schnauenberg). SOŠ a SOU Dubno je přijata za člena ČSZE (Český svaz zaměstnavatelů v energetice), také za člena OHK (Okresní hospodářské komory) a stává se členem SAČRu (Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR).
 • Školní rok 2000/ 2001 - Škola navazuje úzkou spolupráci s PPP Příbram. V témže roce získává i oprávnění užívání statutu Autodesk Akademia a statutu Zkušebního centra pilotního projektu Leonardo (Mezinárodní certifikace v elektrotechnickém vzdělávání) a obdrží schválení akreditovaného školícího zařízení Cechem sádrokartonářů ČR.
 • Školní rok 2001/ 2002 – Škola zřizuje regionální konzultační středisko a školící středisko programu SAS a přebírá vedoucí roli ve Sdružení škol CSE (CZECH SECURITY EDICATION).
 • Školní rok 2003/ 2004 – Nabídka oborů vzdělání je rozšířena o obor vzdělání zakončený výučním listem Autoelektrikář. V témže roce škola získává oprávnění provozovat Svářečskou školu v rámci doplňkové činnosti školy a Autoškolu.
 • 9. listopad 2004 - Slavnostní otevření víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v areálu SOŠ a SOU Dubno.
 • Školní rok 2005/ 2006 – Nabídka oborů vzdělání je rozšířena o obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou Autotronik.
 • 1. září 2008 – Nabídka oborů vzdělání je rozšířena o nový obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov.
 • 24. září 2010 - Den otevřených dveří spojený s oslavou 30ti letého výročí založení školy.
 • Říjen 2010 – představení školy jako člena OHK v Periskopu.
 • Listopad 2010 – zapojení školy do projektu UNIV 2 Kraje.
 • Březen 2011 – zapojení školy do projektu Nová závěrečná zkouška.
 • Září 2011 – rekonstrukce a otevření Domova mládeže II pro žáky příbramských škol.
 • Duben 2012 – realizace projektu „TFA Mladého hasiče 2012".
 • Květen 2012 – zapojení školy do výzvy EU – Peníze středním školám (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
 • Červen 2012 – zahájení projektu „Zelená škola".
 • 14. srpen 2012 – zahájení realizace projektu „Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno".
 • Září 2012 – nabídka oborů vzdělání je rozšířena o nový obor nástavbového studia Bezpečnostní služby.
 • Leden 2013 - odborný časopis Autotyp – předváděcí akce vozu Škoda Rapid.
 • Březen 2013 - vyhodnocení a ukončení projektu UNIV 2 Kraje.
 • Den elektrotechniky a automobilové diagnostiky.
 • Duben 2013 - zapojení školy do projektu UNIV 3.
 • Zájezd žáků školy do německé továrny BMW v Dingolfingu.
 • Květen 2013 - zapojení školy do projektu Nová závěrečná zkouška podle jednotného zadání ZZ.
 • Zapojení školy do projektu CENTRES, projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí mladých lidí v oblasti iniciativy, kreativity apodnikavosti.
 • TFA mladého hasiče (4. ročník soutěže).
 • Říjen 2013 - zapojení školy do projektu Fiktivní firma.
 • Listopad 2013 - zapojení školy do Fotbalové akademie 1. FK Příbram.
 • Prosinec 2013 - ve škole se uskutečnilo výjezdní zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a Zaměstnanost, Středočeského kraje.
 • Únor 2014 - založení školního facebooku.
 • Duben 2014 - kurz Strojníka v Chomutově.
 • Účast žáků školy na výjezdním semináři Prevence kriminality Chodovská Huť - Tři Sekery.
 • Červen 2014 - Nástupní odborný výcvik v Chomutově.
 • TFA mladého hasiče 5. ročník soutěže a 1. ročník akadem. mistrovství ČR.

 


Vize školy do nejbližší budoucnosti

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.