logo Středočeský kraj

Nástupní kurz

Nástupní kurz odborného výcviku žáků 2. ročníku oboru Požární technika probíhal v areálu naší školy ve dnech 9. až 20. června.

Cílem tohoto kurzu je získání odborných znalostí, dovedností a návyků v oblasti technických prostředků, technického výcviku a cvičebního řádu. Instruktory pro tuto činnost byli: externí lektor Antonín Maryška a naši učitelé Jan Lehocký a Jiří Šimonovský.
Výuka probíhala v dopolední části na učebně, kde náplň obsahovala převážně kapitoly ze cvičebního řádu s hlavními tématy – bojové rozvinutí družstva 1+5 a 1+3 se všemi aspekty jejich činnosti. Žáci měli trochu problémy s porozuměním některých detailů, ale při odpoledních praktických nácvicích toto zvládli. Samozřejmě přibyly i organizované nástupy, pořadová příprava a povely velitelů. Tato činnost byla procvičována celé dva týdny, jelikož si žáci velmi těžko zvykali na kázeň a organizovanost, která byla vyžadována a je běžná u uniformovaných složek HZS. Ale i tuto překážku jsme postupně překonávali.

V druhém týdnu konečně došlo na žáky velmi očekávanou část, a to procvičování tzv. na vodu. Kluci si procvičili práci s hydrantem, plnění automobilové cisterny, činnost s motorovou stříkačkou PS 12, obsluhu plovoucího čerpadla a všechny činnosti s touto technikou spojené. S těmito získanými a prověřenými dovednostmi již nic nebránilo tomu, abychom společně vyrazili do nedaleké vesnice, kde je vhodná požární nádrž, zapůjčená technika tamního sboru a navíc odborné vedení zkušeného příslušníka HZS. Brzy ráno jsme s naší cisternou a mašinou PPS 12 vyrazili. Na místě proběhlo nezbytné proškolení žáků s důrazem na bezpečnost, cíl cvičení a rozdělení sil a prostředků. Žáci se pustili do plnění jednotlivých úkolů opravdu s chutí. Na obou březích nádrže probíhaly požární útoky s vodou všech typů. Kluci byli jak vyměnění, překvapili kázní, organizací i dovednostmi, které nabyli v předešlých dnech. Proto jsme se rozhodli se souhlasem pana starosty obce a paní ředitelky udělat cvičnou evakuaci zdejší základní školy se zásahem na požár v třetím nadzemním podlaží uvedené budovy. Bylo vytvořeno družstvo evakuační a zásahové. Po vyhlášení poplachu a příjezdu na místo zásahu, proběhla řízená evakuace školy na školní zahradu a rozvinutí C proudu k místu požáru a následná likvidace. Kluci pracovali, jako kdyby skutečně hořelo, některé děti dokonce brečely, měly strach o školu, o své osobní věci. Po ukončení zásahu proběhl nástup a hodnocení.

Bylo konstatováno, že nácvik splnil očekávání a paní ředitelka poděkovala našim žákům a vyjádřila spokojenost. Žáci se tímto přiblížili skutečné hasičině a prokázali, že tento kurz jim dal nejen základy odbornosti, ale poznali, že hasič je symbol slušnosti, spolehlivosti a vzájemné pomoci. Toto bylo finále hasičského výcviku, myslím, že klukům hodně dalo a cíle byly splněny.

Jiří Šimonovský,
učitel OV


nast kurz 2014 01 nast kurz 2014 02

nast kurz 2014 03 nast kurz 2014 04

nast kurz 2014 05 nast kurz 2014 06

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz