Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

Dne 28.3.2017 nás navštívil ing. Vávra, zástupce firmy Stillea Europe, s.r.o.

Stillea se zabývá akreditovanými rozbory vody pro firmy i domácnosti, úpravou vody a komplexním řešením pro bazénovou vodu, vodou pro průmyslové účely, brakickou vodou a odsolováním mořské vody pro domácnosti i komerční firmy.

Ing. Vávra žákům předvedl názorné ukázky filtrů a jejich použití pro různě znečištěné druhy vod, doplnil prezentací firmy o zkušenosti  z již provedených montáží včetně zajímavého povídání z celého světa. Pro žáky mělo velký přínos i samotné povídání o vodě, jejím čím dále větším významu a nutnosti s ní šetřit protože není samozřejmostí že mají všude této životadárné tekutiny dostatek.

Stillea je inovativní a technologická společnost, která nabízí řešení v oblasti úpravy vody. Výrobky určené pro úpravu pitné vody beze zbytku vyhovují jak normám Evropské unie, tak normám Světové zdravotnické organizace.

Citace z firemního webu:

Voda je to, co jíme, co pijeme, co udržuje náš ekosystém a má bezprostřední vliv na naše zdraví a život. Už od pradávna se dotýkala všech oblastí našeho života. Vždy měla a do budoucna bude mít stále větší vliv na sociální, ekonomické, politické, kulturní i ekologické dění okolo nás. Voda je sice zdrojem obnovitelným, její zásoby jsou však velmi omezené. Řada z nás žije v oblastech, kde jsou zdroje vody znečistěné naší vlastní činností a jinde nás samy přírodní podmínky nutí hledat další cesty, jak si vodu zajistit. Jsme si však jisti, že našimi výrobky jsme schopni pokrýt vaše požadavky v plné šíři. Vždyť každý z nás si zaslouží čistou a zdravou vodu.

 

Děkujeme panu ing. Vávrovi a těším se na další spolupráci.

Pavel Nešvara, učitel OV


stillea 2017 1

stillea 2017 2

Go to top