Poskytujeme žákům a zaměstnancům stravování v příjemném prostředí vlastní školní jídelny přímo v areálu školy.

Výdej jídel probíhá na základě identifikace čipovou kartou (čipem) a strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů hlavních jídel. Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování. Dále mají žáci možnost využít služeb svačinových a nápojových automatů, které jsou umístěny v budově školy a školních dílen.


Systém úhrady stravování:

Stravování uhradí strávníci povolením k inkasu k 15. dni v měsíci (platby budou inkasovány vždy měsíc dopředu).

Platby v hotovosti budou povoleny pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.


Přihláška ke stravování:

Přihlášku ke stravování přes QR kód

Čipy k výdeji oběda bude možné zakoupit za 120 Kč u vedoucí školní jídelny:
  • 19. 8. 2024 až 23. 8. 2024 od 8:00 do 10:00 hod, a ST 15:00 až 17:00 hod.
  • 26. 8. 2024 až 30. 8. 2024 od 8:00 do 10:00 hod, a PO a ST 15:00 až 17:00 hod.

pro žáky na domově mládeže 1. 9. 2024 16:00 až 18:00 hod.


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100, 261 01 Příbram 1
Telefony:
Vedoucí školní jídelny: Soňa Žáčková
Telefon: 318 679 048 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Provoz školní jídelny


Provoz školní jídelny se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 10.11.2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č. 272/2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování, Vyhláškou č.137/2004 Sb. MZ o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění, Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, platnými evropskými a vnitrostátními hygienickými předpisy ve znění pozdějších  předpisů a vyhlášek. Výše uvedené zákony, vyhlášky, předpisy a jejich novely jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny. Každý strávník má nárok na odběr jedné příslušné stravní dávky. Do prostoru školní jídelny platí přísný zákaz vstupu osobám, které se zde nestravují (výjimku tvoří kontrolní pracovníci nebo osoby zajišťující opravy nebo servisní činnosti).


Výživové normy a finanční limit


Vyhláška č. 272/2021 Sb,, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů určuje v příloze č. 1 výživové normy pro školní stravování a v příloze č. 2 finanční normy na nákup potravin. Definice školního roku od 1.9.do 31.8. následujícího kalendářního roku je důležitá pro zařazení strávníka podle data narození do výživových norem a finančních limitů. Toto rozdělení dle věkových skupin ovlivní platbu za oběd a výživovou normu. Finanční norma na nákup potravin pro strávníky ve věku 15 a více let je v příloze 2. předmětné vyhlášky o školním stravování.


Cena oběda


Cena oběda ve školním roce 2024/2025 obsahuje:


Náklady na potraviny (finanční norma), platí strávník (žák) ve výši 42,00 Kč, náklady na provoz (věcné náklady) a náklady na mzdy hradí škola z nákladů na svoji hlavní činnost. Náklady na potraviny (finanční norma), platí strávník (zaměstnanec SOŠ a SOU) ve výši 30,- Kč (tj. náklady na potraviny ve výši 42,- Kč po odečtení příspěvku z FKSP ve výši 12,- Kč), náklady na provoz (věcné náklady) a náklady na mzdy hradí škola z nákladů na svoji hlavní činnost.


Cena večeře pro ubytované žáky


Cena večeře ve školním roce 2024/2025 obsahuje:


Náklady na potraviny (finanční norma), platí strávník (žák) ve výši 39,00 Kč, náklady na provoz (věcné náklady) a náklady na mzdy hradí škola z nákladů na svoji hlavní činnost. Náklady na potraviny (finanční norma), platí strávník (zaměstnanec SOŠ a SOU) ve výši 27,- Kč (tj. náklady na potraviny ve výši 39,- Kč po odečtení příspěvku z FKSP ve výši 12,- Kč), náklady na provoz (věcné náklady) a náklady na mzdy hradí škola z nákladů na svoji hlavní činnost.


Cena snídaně pro ubytované žáky


Cena snídaně školním ve roce 2024/2025 obsahuje:

Náklady na potraviny (finanční norma), platí strávník (ubytovaný žák) ve výši 19,00 Kč, náklady na provoz (věcné náklady) a náklady na mzdy hradí škola z nákladů na svoji hlavní činnost.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti (nemoc žáka, oběd si lze vyzvednout). Pokud si strávník neodhlásí další dotovaný oběd, nejenže mu propadne, ale musí jej doplatit do plné výše hodnoty nedotovaného oběda. Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášený oběd.

Maturanti musí ukončit stravování v den vykonání maturitní zkoušky. Dále již nemají na dotovaný oběd nárok.

Zaměstnanci mají dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb, o nákladech na závodní stravování nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jejich práce pro zaměstnavatele trvá alespoň 3 hodiny.


Odhlášení obědů

Obědy lze odhlásit den předem na stravovacím terminálu nebo osobně u vedoucí školní jídelny do 12,30 hod předchozího dne nebo telefonicky ráno od 5,30 hodin do 6,00 hod. na telefonu 318 679 048. V případě nemoci je možné oběd odhlásit telefonicky nebo mailem nejpozději do 6,00 hodiny ranní nebo oběd vyzvednout pouze první den nepřítomnosti žáka, poté nárok na stravu zaniká a povinností strávníka nebo zákonného zástupce je další stravu bezodkladně odhlásit.


Úřední (pokladní) hodiny kanceláře školní jídelny jsou ve dnech pondělí – pátek, vždy: 6,30 – 8,00 hodin


Jinak lze osobní konzultaci v individuálním čase domluvit vždy předem, a to telefonicky nebo emailem s vedoucí školní jídelny.


Odhlášení obědů v mimořádných situacích (pandemie, havárie apod.)
V mimořádné době se mohou objevit případy, kdy je žák například pozitivně testován na COVID 19 a odchází ze školy před koncem vyučování a často i před dobou výdeje oběda, a tudíž si nestihne oběd odhlásit do 6,00 hodiny ranní.
V těchto výjimečných případech jsou možná dvě řešení:
1) Žák si po dohodě s vedoucí školní jídelny odebere náhradní stravu v podobě studeného
balíčku, to je případ, kdy oběd ještě není uvařený, tedy mimo stanovenou výdejní dobu.
2) Zákonný zástupce si vyzvedne zaplacený oběd do vlastní nádoby ve výdejní době ve školní jídelně.
Organizace stravování
Strávník se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny, zakoupit si stravovací kartu, která je současně jeho přihláškou ke stravování (seznam evidovaných strávníků). Žák, který bude platit stravu bezhotovostním způsobem je povinen vyplnit přihlášku s uvedením platného bankovního účtu. Dále je povinen seznámit se s provozním řádem školní jídelny. Po načtení karty (čipu) do stravovacího systému zvolit platbu hotově nebo bankovním převodem. Platby od žáků budou inkasovány vždy měsíc dopředu.

Po vyřízení platby v kanceláři ŠJ jde žák k objednávkovému boxu v jídelně, použije kartu a vybere si ze dvou menu oběd na další den nebo celé uvedené období dle svých potřeb. Tímto způsobem má možnost i odhlášení obědů. Na snímači sleduje i výši svého finančního konta. Jídlo na další den si může strávník objednat nebo zrušit i z domova prostřednictvím kteréhokoliv zařízení (počítač, notebook, mobil, apod.) připojeného k internetu. Do systému objednávání stravy se můžete přihlásit přímo odkazem Objednat oběd. (Váš e-mail - není nutno vyplňovat). K objednávání stravy se můžete přihlásit také na stránce strava.cz. Zde musíte vyplnit číslo stravovacího zařízení, což je pro naší školu - 0519.

Výdej obědů je v době od 10,15 hodin do 13,00 hod. Zapomene-li strávník kartu (čip), požádá vedoucí školní jídelny o odpis z výdeje stravy a oběd je mu vydán. Při ztrátě karty (čipu) si musí strávník zakoupit novou. Ke stravování je nutno se přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování. Snídaně a večeře je vždy pouze jedno menu.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

Případné technické nebo hygienické závady, úraz a nevolnost hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo vedoucí školní jídelny. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý nápoj atd.) zajišťují pracovnice jídelny. Úklid jídelny po skončení výdeje stravy provádí zaměstnanci školní jídelny. Rozvrh pedagogického dohledu je vyvěšen na nástěnce v jídelně. Vedoucí školní jídelny má právo výjimečně změnit jídelní lístek dle možností dodávek surovin, v době personální nouze nebo jiných výjimečných situacích. Připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou strávníci projednat s vedoucí školní jídelny. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Informace týkající se školní jídelny mají žáci a rodiče možnost sledovat na nástěnce v prostorách školní jídelny nebo na webových stránkách školy: www.dubno.cz v záložce zájemci o studium – stravování.


Jídelní lístek

Zde si můžete přečíst aktuální jídelníček.


Platné ceny stravy pro žáky:

Cena snídaně pro žáky 19,- Kč
Cena oběda pro žáky: 42,- Kč
Cena večeře pro žáky: 39,- Kč

Snídani nebo večeři si mohou objednat pouze žáci ubytovaní v Domově mládeže.

 

 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.