logo Středočeský kraj

Přijímací řízení

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

 Ustanovení k přijímacímu řízení získáte na stránkách MŠMT.

Obecné informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023.


Aktuality

V současné době neprobíhážádné kolo přijímacího řízení. 

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do 1. ročníku 2023/2024 budou zveřejněny do 31. ledna 2023.


Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz