logo Středočeský kraj

Přijímací řízení

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Ustanovení k přijímacímu řízení získáte na stránkách MŠMT.

Obecné informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků školního roku 2023/2024.


Aktuality

Ustanovení o přijímacím řízení

31. ledna 2023 bude vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení, dále budou zveřejněna kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů. 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2023 včetně případného doporučení školského poradenského zařízení (pedagogická poradna). Do všech oborů je požadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru (u potvrzení o zdravotní způsobilosti je nutné uvést i kód oboru, pro který se způsobilost vydává).


Kritéria, počty přijímaných žáků, obory vzdělání

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do 1. ročníku 2023/2024 budou zveřejněny do 31. ledna 2023.

Předpokládané počty přijímaných žáků

 Obor   Počet přijímaných žáků   Zakončení
 39-41-L/01 Autotronik  11 (10 + 1 na odvolání)   maturitní zkouška 
 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost   30 (29 + 1 na odvolání)   maturitní zkouška 
 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  12 (11 + 1 na odvolání)  maturitní zkouška 
 39-08-M/01 Požární ochrana   23 (22 + 1 na odvolání)   maturitní zkouška 
 26-51-H/01 Elektrikář  20 (19 + 1 na odvolání)  závěrečná zkouška (výuční list) 
 36-52-H/01 Instalatér  14 (13 + 1 na odvolání)  závěrečná zkouška (výuční list) 
 23-68-H/01 Mechanik opravář motor. vozidel   20 (19 + 1 na odvolání)   závěrečná zkouška (výuční list) 
 23-51-H/01 Strojní mechanik  12 (11 + 1 na odvolání)  závěrečná zkouška (výuční list) 

Obory vzdělání


Přihláška

Uchazeč může podat maximálně 2 přihlášky bez talentových zkoušek (plus navíc přihlášky na obory s talentovou zkouškou).

Přihlášky na SŠ vydává základní škola (růžový formulář).

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2023 včetně případného doporučení školského poradenského zařízení (pedagogická poradna). Do všech oborů je požadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru (u potvrzení o zdravotní způsobilosti je nutné uvést i kód oboru, pro který se způsobilost vydává).

Přihláška ke stažení


Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

Uchazeči do oborů zakončenéých maturitní zkouškou jsou ze zákona povinni konat jednotné přijímací zkoušky formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky JPZ se musí podílet na celkovém výsledku minimálně 60 %.

Termíny JPZ:

  • 1. termín 13. dubna 2023
  • 2. termín 14. dubna 2023

Náhradní termíny:

  • 1. náhradní termín 10. května 2023
  • 2. náhradní termín 11. května 2023

 

 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz