logo Středočeský kraj

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2023

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové  (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.Aktuality

Byly zveřejněny konkrétní termíny dílčích částí maturitní zkoušky.

Dne 21. února 2023 proběhnou generální maturitní zkoušky z českého jazyka (didaktický test, písemná práce), 23. února 2023 proběhnou generální maturitní zkoušky z anglického jazyka (didaktický test, písemná práce) a matematiky (didaktický test). Účast maturantů na generálních zkouškách je povinná!Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce (řádný / opravný / náhradní termín) přihlášku k MZ nejpozději do:

 • 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období - ukončeno
 • 25. června 2023 pro podzimní zkušební období

Povinné a nepovinné maturitní zkoušky, ustanovení k profilovým zkouškám, nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek, včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2023.

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Ustanovení ke konání profilových zkoušek, délka a způsob konání pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek 2023

Maturantům je umožněno nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka certifikátem standardizované zkoušky z cizího jazyka na úrovni minimálně B1. Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí maturant podat nejpozději do 31. března 2023 (jarní termín), popř. 30. června 2023 (podzimní termín).

 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2023 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 • do 31. března 2023 pro jarní zkušební období,
 • do 30. června 2023 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (povinná i nepovinná zkouška)

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

Termíny

Harmonogram maturitních zkoušek k tisku

Praktické maturitní zkoušky:

 • 3. až 5. dubna 2023 třída 4.BS
 • 18. dubna 2023 třída 4.PT
 • 18. dubna 2023 třída 4.MA , obor AT
 • 18. až 19. dubna 2023 třída 4.MA obor ME

Písemné práce:

 • 20. dubna 2023 z českého jazyka a literatury
 • 21. dubna 2023 z anglického jazyka

Didaktické testy:

 • 2. května 2023 z matematiky (od 8:00 hod) - dostavte se nejpozději v 7:45 hod
 • 2. května 2023 z anglického jazyka (od 13:30 hod) - dostavte se nejpozději v 13:10 hod
 • 3. května 2023 z českého jazyka a literatury (od 8:00 hod) - dostavte se nejpozději v 7:40 hod

Ústní maturitní zkoušky:

 • 16. až 19. května 2023 třída 4.MA
 • 22. až 25. května 2023 třída 4.BS
 • 5. až 7. června 2023 třída 4.PT

Didaktické testy

Časový limit u didaktických testů společné části MZ následovně:

 • český jazyk a literatura -  85 minut
 • cizí jazyk -  110 minut (40 min poslech + 70 min ověření čtení a jazykových vědomostí a dovedností)
 • matematika - 135 minut

Povolené pomůcky

 • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
 • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
 • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevuMaturitní zkoušky 2022


Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik 2022 (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost 2022 (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik 2022 (4.MA)

Obor Požární ochrana 2022 (4.PT)

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (shodná témata pro povinnou i nepovinnou zkoušku)

Kritéria hodnocení

Hodnocení maturitních zkoušek společné části 2022

Hodnocení profilových maturitních zkoušek ATMEBSPO

Europassy za školní rok 2021/2022 

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

 • Autotronik                                         CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostně právní činnost           CZ   AJ   NJ
 • Mechanik elektrotechnik                  CZ   AJ   NJ
 • Požární ochrana                              CZ   AJ   NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.
Maturitní zkoušky 2021


Europassy za školní rok 2020/2021 

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy. Společná iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropské komise.

 • Autotronik                                         CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostně právní činnost           CZ   AJ   NJ
 • Bezpečnostní služby (nástavba)    CZ   AJ
 • Mechanik elektrotechnik                  CZ   AJ   NJ
 • Požární ochrana                              CZ   AJ   NJ

Dokument Europass-dodatek k osvědčení je přílohou k maturitnímu vysvědčení. Popisuje v češtině a v jednom cizím jazyce (podle výběru) znalosti, dovednosti a kompetence získané absolvováním daného oboru. Poskytuje tak absolventům kvalitní podporu pro případné uplatnění na evropském trhu práce nebo při dalším studiu. Více www.europass.cz.

Přílohy:
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041