logo Středočeský kraj

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky 2024

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 

Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní) 
 • profilové  (školní)

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.Aktuality

Byla zveřejněna témata na jarní termín MZ 2024.

Přihlašování k jarním MZ 2024 bude zahájeno v polovině listopadu.Přihlašování k maturitní zkoušce

Přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období je nutné podat nejpozději do 1. prosince 2023.

 

Povinné a nepovinné maturitní zkoušky, ustanovení k profilovým zkouškám, nahrazení zkoušky z cizího jazyka 

Přehled povinných a nepovinných profilových zkoušek, včetně formy a obsahu pro jarní a podzimní termín maturitních zkoušek 2024.

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Ustanovení ke konání profilových zkoušek, délka a způsob konání pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek 2024

Maturantům je umožněno nahradit profilovou část zkoušky z cizího jazyka certifikátem standardizované zkoušky z cizího jazyka na úrovni minimálně B1. Písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka spolu s úředně ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky musí maturant podat nejpozději do 31. března 2024 (jarní termín), popř. 30. června 2024 (podzimní termín).

 

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2024 z ČJL

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

 • do 31. března 2024 pro jarní zkušební období,
 • do 30. června 2024 pro podzimní zkušební období.

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Bianko formulář Osobní (žákovský) seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Vzor osobního seznamu

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

 

Témata k ústní zkoušce z CJ

Cizí jazyky (povinná i nepovinná zkouška)

 

Témata ústních zkoušek profilové části MZ pro jarní a podzimní termín z odborných předmětů

Obor Autotronik (4.MA)

Obor Bezpečnostně právní činnost (4.BS)

Obor Mechanik elektrotechnik (4.MA)

Obor Požární ochrana (4.PT)

 

Termíny

Didaktické testy:

 • květen 2024

Písemné práce:

 • duben 2024

Praktické maturitní zkoušky:

 • duben 2024

Ústní maturitní zkoušky:

 • 20.-24. května 2024 třída 4.MA 
 • 27.-31. května 2024 třída 4.BS 
 • 4.-7. června 2024 třída 4.PT 

 

Didaktické testy

Časový limit u didaktických testů společné části MZ následovně:

 • český jazyk a literatura -  85 minut
 • cizí jazyk -  110 minut (40 min poslech + 70 min ověření čtení a jazykových vědomostí a dovedností)
 • matematika - 135 minut

 

Povolené pomůcky

 • Matematika didaktický test: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (nelze použít programovatelnou kalkulačku)
 • Český jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Český jazyk písemná práce: Pravidla českého pravopisu
 • Cizí jazyk didaktický test: nejsou povoleny žádné pomůcky
 • Cizí jazyk písemná práce: slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu

 

Maturitní zkoušky 2023

EUROPASSY 2023

 Autotronik   CZ  AJ  NJ 
 Bezpečnostně právní činnost  CZ  AJ  NJ 
 Mechanik elektrotechnik  CZ  AJ  NJ 
 Požární ochrana  CZ  AJ  NJ 
Přílohy:
Stáhnout soubor (Maturitní zpravodaj 62_2023.pdf)Maturitní zpravodaj 62/2023[MZ 2022/2023]1028 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 50_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 50/2019[Český jazyk]2895 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 49_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 49/2019[Matematika]3713 kB
Stáhnout soubor (Cermat – MZ 48_19 fin.pdf)Maturitní zpravodaj 48/2019[Cizí jazyky]2386 kB

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041