Odbornou praxi konají v slouladu s rámcovým vzdělávacím programem žáci všech oborů zakončených maturitní zkouškou.

Všeobecné informace k odborné praxi žáků


Termíny a náplň praxe

Žáci budou vykonávat činnosti (práce) spojené s odbornými kompetencemi uvedenými v ŠVP a v souladu s obsahem odborných předmětů.

 Třída 4 BS (  Bezpečnostně právní činnost) ve školním roce 2021/2022 -  6. září až 17.září 2021

Třída 3.BS (Bezpečnostně právní  činnost) 17. května až 28. května 2021

Třída 2.BS (Bezpečnostně právní  činnost)  12. dubna až 23. dubna 2021

 Činnosti (práce) v oblasti administrativy, práva, bezpečnostních sborů a složek, pedagogiky (andragogiky), psychologie, sociálních služeb, samosprávy a státní správy.

Poznámka:
Odborná praxe není součástí Praktického vyučování, ale její splnění je předpokladem pro klasifikaci z odborného předmětu, který bude spjat s obsahem praxe (Právo, Pedagogika a psychologie, Administrativní činnosti, Bezpečnostní složky/Bezpečnostní činnost, Kriminalistika a prevence/Kriminologie a kriminalistika, Státní správa a samospráva).

Třída 2.PT (Požární ochrana) 31. května až 11.června 2021

Práce při opravách, montáži a demontáži podvozků, brzdových systémů, řízení, převodových ústrojí, motorů a spojek motorových vozidel.

Třída 3.PT (Požární ochrana) 31. května až 11.června 2021

Práce při opravách, montáži a demontáži motorů a elektrických, hydraulických i pneumatických zařízení motorových vozidel.

Třída 2.MA (Autotronik) 3. května  až  14. května 2021

Práce při montáži a demontáži strojů a zařízení, podvozkové části automobilů (zadní a přední nápravy, řízení a brzdy), práce v elektrotechnice a elektronice.

Třída 3.MA (Autotronik) 17. května až 28. května 2021

Práce při opravách, montáži a demontáži motorů, elektrické výbavy motorových vozidel, nebo obecných elektronických obvodů zejména v oblasti číslicové techniky.

Třída 2.MA (Mechanik elektrotechnik) 3. května  až  14. května 2021

Práce v oblasti elektrotechniky a elektroniky, kde jsou využívány základní elektrotechnické součástky, napájecí zdroje, zesilovače, nebo číslicová technika.

Třída 3.MA (Mechanik elektrotechnik) 17. května až 28. května 2021

Práce v oblasti elektrotechniky a elektroniky, kde jsou využívány běžné elektrotechnické součástky, analogová nebo číslicová technika a také práce s prvky elektronických zabezpečovacích systémů.


Pojištění žáků

Všichni žáci naší školy jsou pojištěni u Kooperativy prostřednictvím společnosti C.E.B., a.s. Praha 2.
Číslo pojistné smlouvy je 772152417.
Pojistná smlouva se vztahuje i na újmu způsobenou:
- žáku nebo studentu, ke které došlo při praktickém vyučování u pojištěného (a nebo u jiné právnické či fyzické osoby, kdy podle platných právních předpisů odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo) nebo v přímé souvislosti s ním.
- žákem nebo studentem při praktickém vyučování (a nebo u jiné právnické či fyzické osoby) nebo v přímé souvislosti s ním.


Postup


Řízením odborné praxe pro třídy 2.MA, 3.MA, 2:PT, 3.PT je pověřen zástupce ředitele pro praktické vyučování pan Josef Misterka, a pro třídu 3.BS Mgr. Vejvoda, na které se mohou žáci obracet v případě jakýchkoliv nejasností.


Přílohy: