Je realizován v prostředí školy a zúčastňují se ho jednotlivé třídní kolektivy se svým třídním učitelem.

Naší snahou je zajistit příznivé klima v nově utvářených třídních kolektivech, navodit atmosféru důvěry a přispět k rozvoji sociálních dovedností našich žáků. Zároveň se podrobněji seznámí s pravidly školy. Nedílnou součástí kurzu jsou sportovní aktivity.


AK školní rok 2019/2020

Adaptační kurz 1. ročníků se uskuteční od 2. 9. 2019 do 4 .9. 2019 v areálu školy a okolí. Náplní jsou seznamovací a sportovní hry.

S sebou: vhodné sportovní obleční (věci do deště i na slunce), šátek, psací potřeby, větší kapesné (cca 300Kč, na vstupy a občerstvení).

Oběd budou mít žáci přihlášení ke stravování ve školní jídelně. (nutné přihlásit obědy).

Časový harmonogram:

2. 9. 2019 8:00-11:30 hod.
3.9. a 4.9.2019 8:00-14:00 hod.

Po skončení se žáci vrací domů nebo na domov mládeže.