Také letos se konají kurzy svařování určené pro žáky oboru Instalatér.

Instalatéři II. ročníku 16. října ukončili kurz svařování plastů. Jedná se o polyfúzní svařování používané pro vzájemné spojování trubek z termoplastů pomocí tvarovek, dimenze 16-125 mm určených zejména pro vnitřní rozvody vody a topení. Školení v rozsahu pěti dnů provedla firma UNO Praha, která na závěr po provedení praktické a teoretické zkoušky žákům vystaví průkaz svářeče plastů.

svarovani 2015 1 svarovani 2015 2

Žáci III. ročníku oboru instalatér v pátek 23.10.2015 úspěšně ukončili měsíční kurz svařování a řezání plamenem. Zde se pod vedením instruktora naučili svařovat potrubí, což je v jejich profesi nezbytné. Nemalé náklady na získání oprávnění svařovat hradí škola a přispívá tímto k podpoře rozvoje řemesel. Žáci by pak měli tyto znalosti jak zúročit a tak dokázat, že nejen obor instalatér, ale i jiné obory jsou v naší společnosti potřebné a manuální práce není nic urážejícího, ba právě naopak. Dobrý řemeslník je dnes velmi žádán a ceněn.

svarovani 2015 3 svarovani 2015 4

Jako poslední v tomto školním roce proběhne v měsíci dubnu, opět pro žáky III. ročníku oboru instalatér, kurz pájení a lisování mědi. Po provedení praktické a teoretické zkoušky obdrží žáci průkaz, který je opravňuje pájet na měkko při montáž topení, teplé a studené vody nebo lisovat a pájet natvrdo při montáži plynového rozvodu.


Kurzy svařování plamenem, svařování plastů, pájení a lisování mědi probíhají v rámci výuky oboru instalatér ve školních dílnách a svařovně, kam jednotliví instruktoři za našimi žáky dojíždějí. Všechny úspěšně absolvované kurzy s vydanými doklady si odnášejí sebou do života. Po ukončení studia tak mají absolventi všechna potřebná oprávnění, která jim usnadní začátek jejich profesní kariéry a uplatnění na trhu práce.

Pavel Nešvara, učitel OV