Zřizovací listina je základním dokumentem školy.


 

Platná zřizovací listina ve formátu PDF