Firmy, organizace a sociální partneři, kteří se školou spolupracují.


JABLOTRON ALARMS a.s. je firma zabývající se výrobou, distribucí a dalšími službami v oblasti zabezpečovacích systémů.

Oblast spolupráce:


NAM system, a.s. se specializuje zejména na pulty centralizované ochrany.

Oblast spolupráce:


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.

Oblast spolupráce:

Vše pod záštitou náměstkyně starostky SH ČMS Ing. Moniky Němečkové.