Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

bakalari.dubno.cz
Video o naší škole
Hledání na stránce dubno.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

KUCHAŘ - KUCHAŘKA na plný pracovní poměr

Zájemce o volné pozice žádáme o zaslání životopisu na adresu , informace na telefonu 318 679 046.

 

 

Dny otevřených dveří ve školní roce 2021 / 2022

 • čtvrtek 25. 11. 2021     11:00-17:00 hod
 • sobota 4. 12. 2021       9:00-12:00 hod
 • sobota 8. 1. 2022         9:00-12:00 hod

SOŠ a SOU Dubno získala finanční prostředky na realizaci projektu
CZ. 06.4.59/0.0./0.0./16_075/0015178
MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY AUTO OBORŮ

 EUMPMR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je pořízení vybavení na rozvoj odborného vzdělávání pro obory automechanik, autotronik a požární ochrany za účelem připravit absolventy na reálné požadavky a trendy automobilového průmyslu.

Strategickým cílem projektu bylo zvýšit odborné kompetence žáků studijního oboru Autotronik a učebního oboru Automechanik, které mají v naší škole dlouholetou tradici. V současné době je kladen velký důraz na praktické dovednosti a odborné teoretické vědomosti absolventů, a to zejména ze stran sociálních partnerů. SOŠ a SOU Dubno si je toho plně vědoma, pružně reaguje na podmínky trhu práce a zájem o její absolventy ze regionálních firem je pro ni prestižní záležitostí. Regionální firmy se neobejdou bez mladých a teoreticky i prakticky připravených odborníků, kteří dokáží studiem získané kompetence následně uplatnit v praxi. Z těchto důvodů se SOŠ a SOU Dubno zapojila do výše specifikovaného projektu a podařilo se jí získat téměř milionovou finanční podporu na pořízení nejnovější technologie pro diagnostiku, opravy a seřizování technických komponentů soudobých osobních, užitkových i nákladních automobilů.

V rámci předmětného projektu byly zakoupeny následující sestavy technických zařízení:

 • Univerzální zkušební stolice s invertorovou regulací otáček pro diagnostiku alternátorů, regulátorů, spouštěčů, diodových desek a dalšího elektro vybavení vozidel,
  zkušební stolice
 • modulárně řešený komplex pro měření emisí zážehových a vznětových motorů s technologií Bluetooth a bohatým základním vybavením, umožňujícím měření mnoho přídavných veličin, schválený pro oficiální měření emisí,
  měření emisí
 • automatický přístroj pro servis klimatizací s chladivem R 1234yf, který vyhovuje nejvyšším požadavkům na zařízení pro servis klimatizačních systémů soudobých automobilů. Je plně kompatibilní s klimatizačními systémy hybridních vozidel, jeho servisní funkce splňují technicky náročné evropské normy.
  servis klimatizací

Pro žáky školy tak byly vytvořeny optimální podmínky pro další zvýšení kvality polytechnického vzdělávání za pomoci moderního materiálně technického vybavení včetně nových výukových trendů a metod. Otevřely se jim další možnosti, jak se reálně seznámit s technologiemi, které se běžně využívají v moderních autoservisech, a jejich kvalifikační potenciál včetně šance uplatnit se na trhu práce se značně zvýšily. Realizací tohoto projektu se škole podařilo nejen udržet status moderního vzdělávacího komplexu, ale ještě více propojit teoretický svět školního prostředí s praktickým životem odborných firem 21.století.


 

Přílohy:
Stáhnout soubor (plakát 15178-1.pdf)Informační leták[ ]73 kB

Co nás čeká

11. ročník TFA Dubno

a 7. ročník středoškolského mistrovství v požárním sportu se přesouvá na

červen 2022

Go to top