Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

bakalari.dubno.cz
Video o naší škole
Hledání na stránce dubno.cz

Ve čtvrtek 14. června 2018 se v naší škole uskutečnil již 9. ročník soutěže TFA mladého hasiče a 5. ročník mistrovství středních škol ČR v disciplínách TFA.

Celý průběh můžete sledovat na stránkách www.firetv.cz.

Výsledky TFA 2018 podle kategorií

9. ročník TFA: Absolutní vítěz (kategorie dorost + muži), Dorostenci, Muži, Ženy, Mladí hasiči

5. ročník Středoškolského mistrovství ČR: Školy, Muži, Ženy

Celkový přehled všech vítězů (1. až 3. místo)

Ve školním roce 2012/2013 se začal v prvním ročníku vyučovat obor vzdělání Bezpečnostní služby (nástavbové studium). Obor je určen absolventům všech oborů vzdělání s výučním listem a připravuje žáky především na povolání v bezpečnostních sborech a složkách. Absolventi oboru se uplatní na pozicích ve státní správě a samosprávě, v odborech ochrany velkých organizací a firem, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Odborné kompetence absolventa jsou zaměřeny především na jednání s klientem, provádění právních činností a zajišťování bezpečnostní přípravy. Hlavní odborné předměty jsou Právo, Bezpečnostní složky, Kriminalistika a prevence, Pedagogika a psychologie.

Bližší informace o oboru získáte na stránce Bezpečnostní služby.

V průběhu vzdělávání žáci a žákyně absolvují řadu zajímavých aktivit, které zde stručně představíme. Jde o exkurze, odborné semináře, kurzy a praktický nácvik modelových situací.

Exkurze, odborné semináře, kurzy

Žáci oboru v prvním ročníku pravidelně absolvují návštěvu věznice Příbram a Muzea Policie ČR v Praze.

O tradici těchto exkurzí žáků třídy 1. N (Bezpečnostní služby) se více dozvíte v článcích (rok 2013) Exkurze žáků oboru Bezpečnostní služby, (rok 2014) Muzeum Policie(rok 2015) Exkurze v Muzeu Policie.

Na semináře na téma prevence kriminality a práce Policie ČR, které se konaly v roce 2012/2013 navázal v následujícím školním roce rozsáhlejší výjezdní seminář, kde se žáci setkali i s hejtmanem Středočeského kraje. Podrobnosti o akci najdete v článku (2014) Setkání s panem hejtmanem. Výjezdní seminář se konal také v letech 2015 a 2016. Obsah semináře popisuje článek Výjezdní seminář.

Součástí výuky je i střelecká příprava žáků, která probíhá pravidelně v 2. ročníku studia. O kurzu střelecké přípravy konaném v roce 2014, jehož obsah je každoročně shodný, se více dozvíte v článku Kurz střelecké přípravy.

Žáci 2. ročníku pravidelně navštěvují Územní odbor Policie ČR v Příbrami. Jedna z návštěv se konala v prosinci 2015 a o jejím průběhu referuje článek Územní odbor Policie ČR Příbram.

Výjimečnou a žáky velmi oceňovanou akcí je setkání (každé 2 roky) s techniky Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby Policie ČR a Pyrotechnické služby Policie ČR. Podrobnosti o semináři a především praktických ukázkách činnosti a vybavení se dočtete v článku Ukázka vybavení, činnosti a techniky.

V průběhu roku 2016 škola navázala spolupráci s Právnickou fakultou UK Praha prostřednictvím projektu Street Law. V rámci projektu navštívili učitelé školy odborné semináře týkající se výuky předmětu Právo na středních školách. Žáci 2. ročníku využili dílčí nabídku projektu, která se nazývá "Středoškoláci v soudních síních" a navštívili jednání Městského soudu v Praze (Exkurze Městský soud v Praze).

Prezentace obsahu a zajímavostí z výuky.


Nácvik modelových situací

Žáci nástavbového studia oboru Bezpečnostní služby absolvují po probrání teoretických poznatků odborných předmětů modelové situace. V nich je určitá situace typická pro běžný výkon policejních činností uměle navozena, žáci mají rozdělené role - policejní hlídka, pachatel, poškozený, svědek atd. Úkolem „policistů" je, co nejefektivněji danou situaci vyřešit za použití teoretických znalostí především z předmětů právo, bezpečnostní složky, kriminalistika a psychologie. Žáci musí komplexně využít znalosti a dovednosti z několika předmětů, tento způsob výuky vede z hlediska učení k upevnění zapamatování teoretických poznatků v míře až 90%. Zde jsou ukázky některých modelových situací:

Domácí násilí – vykázání

Zajištění osoby


Co nás čeká

  • Poslední aktualizace: úterý 19 červen 2018, 07:50:09.

Návštěvnost webu: Dnes: 128 >> Tento týden: 325 >> Tento měsíc: 2855 >> Celkem: 1308820

Go to top