Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

bakalari.dubno.cz
Video o naší škole
Hledání na stránce dubno.cz

Nástupní odborný výcvik (NOV) je zásadní součástí přípravy na výkon povolání hasiče. Proto jsme rádi, že v letošním škole roce (2016/2017) budeme opět zajišťovat kompletní Nástupní odborný výcvik (NOV) pro žáky oboru vzdělání Požární ochrana. Kurz NOV je rozdělen do 2 částí s tím, že první část se koná na konci 2. ročníku vzdělávání (viz článek Nástupní kurz) a druhá část na konci 4. ročníku (viz článek Proměna v hasiče).

Obě části kurzu organizujeme ve spolupráci s Územním odborem Příbram, HZS Středočeského kraje a probíhají ve většině v  areálu školy. Absolventi kurzu obdrží potvrzení o absolvování NOV, které je spolu s maturitním vysvědčením opravňuje ihned po skončení studia vykonávat práci hasiče. Jsme jedna ze dvou škol v ČR (spolu se SŠ ESOZ Chomutov), která tuto službu žákům oboru vzdělání Požární ochrana nabízí.

Absolvování kurzu NOV v rámci studia oboru Požární ochrana (dříve Strojník požární techniky) bylo dlouhá léta samozřejmostí. Kurzy odborné přípravy (NOV a následný Strojníka) zajišťovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení (např. v Borovanech nebo Chomutově).

V rámci této spolupráce navázala naše škola nadstandartní vztah se SŠ ESOZ Chomutov. Tato spolupráce se ukázala jako velmi důležitá, když GŘ HZS ČR změnilo v roce 2013 svou vzdělávací strategii budoucích příslušníků a přestalo vykonávat pro žáky oboru vzdělání Požární ochrana kurzy odborné přípravy. Po dobu dalších dvou let absolvovali naši žáci kurz NOV v Chomutově a my jsme získali první zkušenosti s konáním kurzu organizovaným samostatně střední školou s garancí Krajského ředitelství (KŘ) HZS a ve spolupráci s  příslušným Územním odborem (ÚO) HZS.

Postupně se ukázalo, že je nutné být v realizaci kurzu NOV pro žáky SOŠ a SOU Dubno soběstační. Této myšlence se nebránil ředitel ÚO HZS Příbram plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D., se kterým jsme vedli intenzivní jednání o obsahu, zajištění a především odborné garanci kurzu NOV, který by se konal v areálu naší školy. S představou realizace kurzu (včetně konání závěrečné zkoušky) v naší škole s garancí ÚO HZS Příbram souhlasili jak představitelé KŘ HZS Středočeského kraje (konkrétně náměstek ředitele plk. Ing. Hladík), tak i ředitel Školního a výcvikového zařízení v Brně plk. Ing. Geleta. Velký podíl na souhlasu těchto autorit měla jistě precizní organizační příprava kurzu (obsah, technika, lektoři), kterou ze strany ÚO HZS Příbram zajistil por. Bc. Pavel Šušola. 

Více o kurzu NOV II se můžete dozvědět také ve fotogalerii.

Co nás čeká

  • Poslední aktualizace: čtvrtek 21 červen 2018, 10:22:59.

Návštěvnost webu: Dnes: 46 >> Tento týden: 46 >> Tento měsíc: 1241 >> Celkem: 1311301

Go to top